2009/02/12

#318

با حكم رهبر معظم انقلاب اسلامي؛ حجت‌الاسلام ايماني به امامت جمعه شيراز و نمايندگي ولي فقيه در استان فارس منصوب شد (ایسنا)

حجت الاسلام ایمانی ! تبریک میگم نماز باران بخوان تا بمانی !

نماز شکر جمعی از مومنان بمناسبت این انتخاب شایسته !

متن حکم به این شرح است :

اکنون که به برکت نظام یک سیرابی دیگر امام جمعه میشود ما خیلی خشنودیم اگرچه خودمان هم کم سیرابی نیستیم . حواست باشد که تو بعد از دریافت این حکم خدائی و نباید سه کنی . من هنوز نمیدانم آن حائری ترک سیگار را از کجای گلستان سعدی درآورده بود ولی تو درنیار . بی شعور گلستان سعدی را میگویم درنیار تو چقدر منحرفی ! از حسینیه شیراز هم بکش بیرون ما دیروز برای سه تا از کسانی که از طریق رشت وارد لپ تاپ شده بودند و خمپاره در شیراز ترکیده بود اعدام صادر نمودیم ببینیم کی میخواهد چیزیمان را بخورد !

ما هرچی به این سلطان حسین گفتیم نیا ، آمد پس بر تو است که فعلاْ درباره انتخابات حرف نزنی با احوال موجود ممکن است لازم بشود که خودمان یک سفر دیگر به شیراز بکنیم شما در مجاورت باد ما قرار بگیرید دفعه قبل برای انتخابات مجلس خیلی افاقه کرد . بی ادب سفرمان را میگویم نه باد را ! اگر حرفی بزنی ممکن است بعداً با فرمایشات ما جور درنیاید توحید برود زیر سوال برادران اعلائی هم اعدام بگیرند محض خاطر چیز ما !

امام جمعه ی قبلی با وزارت نیرو همیشه خیلی همکاری داشت دستش درد نکند شیراز نماز میخواند فتاح میرفت بیرجند سیل بند میزد تو با وزارت بهداشت همکاری کن نماز بخوان جهت رفع تنگ گرفتگی و شـب ادراری و بارداری ناخواسته خصوصاً در دانشگاه . یک چند وقتی هم محلل نباش نمیمیری ما بخاطر فیلم قبلی هنوز ملولیم اگرچه کسی چیزی را نتوانست بخورد !

اگر محمود بلند شد آمد آنجا ددر استانی خودت را جر نده چون اگر این سوسول بلا بگذارد میزان رأی ملت است و ممکن است سال دیگر فرستاده باشیمش مجمع تشخیص مصلحت ور دل رفسنجانی عین بقیه . دیروز بما زنگ زد گذاشتیم برود روی انسرینگ درباره تو پیغام گذاشت الآن تند تند برایت نامه می نویسد که تبریک بگوید عین اوباما تو زود جواب بده این به هرکی تبریک میگوید یارو جواب نمیدهد میرود زنجان با چاقو تهدیدش میکند تا دسته . چرا وقتی من میگویم تا دسته تو میخندی انگار درست انتخابت کرده ام ها فکر دیگری نداری جز اینجور چیزها !

اگر خواستی چند هفته نماز جمعه را در دانشگاه شیراز بخوان چیز بقیه دانشجوها هم کشیده بشود ببینیم اگر باز هم لاریجانی را نایب الزیاره بفرستیم آنجا باز کسی زرت و پرت میکند یا نه . خر نشی یکوقت غیر از جمعه بروی دانشگاه ها به این دانشجوها اعتبار نیست اول به آدم چشمک میزنند عشوه می آیند بعد پیرهن و فیلمت با هم درمی آید مجبور میشویم بدهیم شلاقشان بزنند عین زنجان . تازه اگر پیرهنت را درنیاورند مطمئن باش شلوارت را درمی آورند که آن البته خیلی بدتر است و ممکن است تو هم عین حائری برای مطالعه در اقتصاد اسلامی بروی قم !

ببین من در این نامه ی سراسر نورانی چند دفعه به چیز اشاره کردم و این نشان از اهمیت الهی موضوع دارد اگر میفهمی . به آقای شاهچراغ هم سلام برسان برو گردگیری پولها را یادت نرود جمع کنی وضع اقتصاد خراب است . تو دیگه خدائی سعی کن اینرا هم بفهمی . امام جمعه بوشهر که بودی خوب میفهمیدی خودت را نشان بده . عرضی داشتی شب بیا چت !


سید علی ارواحکم فداش -- ولایت قدر مطلق فقیه -- دام افاضاتـَم !