2010/07/16

#784

عکس مجتبی خامنه‌ای با شورت در سایت سپاه !

وجداناً دلم نیومد لینک اصلی رو نذارم . البته عکس هم گرفتم که اگر برداشتند اونوقت بذارم تو صفحه : ایــنــجــا