2010/06/23

#763

نیروهای حامی دولت که مسلح نبودن ؛ توپ از کجا میارن ؟!


در راستای اینکه حامیان دولت که تا حالا همه را به تفنگ بسته بودند قرار شد مجلس را هم به توپ ببندند و این حرکت خودجوش که بعداً از همه جا مجوز هم گرفت منجر به این شد که مجلس بیشتر فکر بکند ببیند دانشگاه آزاد را کلاً بدهد دولت مثل بقیه‌ی جاها جیک ثانیه تبدیل به سمساری بکند اتفاقاً خیلی هم جهانشمول و دل‌انگیز می‌شود لذا این سوال پیش آمد که حالا از شوخی گذشته جدی این حامیان مظلوم و بی‌دفاع دولت این وسط توپ از کجا می‌آورند ؟ تعدادی از احتمالات موجود که عمراً صد درصد همینجوری است که من میگم اینجا می‌آید :

احتمال اول : از همانجائی که دیروز اکو و آمپلی فایر آورده بودند
خیلی راحت و خودجوش رفتند مسجد (حاج آقا گفته بود کار داریم) بعد که کار حاج آقا باهاشان تمام شد (ای بی ادب مبتذل پر رو !) سوار ماشینهائی که از هیچکسی گرفته بودند شدند سینه زنان رفتند دم در آنجائی که هیچ ربطی به سپاه نداشت . بعد بطور خودجوش رفتند تو نیم ساعت بعد یک چیزهای دراز و کلفت و گنده‌ای دستشان بود (میگم مزه نریز بی حیا !) که تهش هم روم به دیوار عین یک جاهای آدم بود (بی شخصیت ! اونا چرخ توپ بوده !) بعد خودجوش رفتند دم در مجلس بقیه‌ی کارها را همانجا باهاشان کردند (توی بی ادب ول کن نیستی نه ؟!)

احتمال دوم : از همانجائی که پلاکاردها را آورده بودند
بطور خودجوش سوار اتوبوسهائی که هیچکسی فرستاده بود شدند حتی یک شب هم توی راه خوابیدند چون از آبادی‌شان تا تهران خیلی راه بود ولی به زحمتش می‌ارزید بالاخره دیدن شهر برای اولین بار این سختی‌ها را هم دارد . (هنوز گزارشی از اینکه شب روی چی خوابیدند منتشر نشده بی ادب !) فردا صبحش رفتند یکجائی یک عالمه دسته دادند دستشان (مال پلاکاردها بود الدنگ !) بعد که دسته‌ها را قشنگ تا ته سر جایشان فرو کردند (جیغ میکشما !) بطور خودجوش رفتند جلوی در یکجا هوا کردند (پلاکارد را بی شخصیت !) بعد یک نفر دوان دوان آمد بهشان گفت خره ! اینجا خانه‌ی سید حسن آقاست مجلس اونطرفه و رفتند یکجای دیگر .

احتمال سوم : از سر قبر پدرشان می‌آورند !
والا به حضرت عباس ! سوالهائی میکنی ها ! تا پریروز تا که مجلس جفت چرخ مموتی را از زیر باد میزد (تو هنوز اینجائی بی تربیت ؟!) رهبرشان مجبور بود برود نماز جمعه بخواند فصل الخطاب بدهد بگوید اینقدر به چرخهای همدیگر کاری نداشته باشید (گشتم نبود ، نگرد نیست !) حالا امسال همه چیز مضاعف شده نماز جمعه هم خرجش خیلی زیاد شده . یهو دیدی یارو خواست برود نماز بخواند سبزها هم اتفاقاً قرار گذاشتند بروند همانجا زنده و مستقیم موضعشان را نشان بدهند (خیلی بی تربیتی !) یک نماز جمعه آنهم محض خاطر مسائل از قبل حل شده‌ای مثل مجلس و مموتی که نمی‌ارزد بروی از تمام خاورمیانه ضد شورش بیاوری که . خب بجای این کارهای پر هزینه اینها می‌روند جلوی مجلس دسته‌هائی که دادند دستشان را می‌گیرند بالا همان اتفاق می‌افتد ! (میگیرم میزنمتا !)