2010/04/24

#704

اذا زلزلت الارض پستانها !


در راستای اینکه احمد ژوراسیک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفته‌های هفته پیش کاظم سوتی را تائید و دعای رفع زلزله تلاوت نمود در اینجا متن کامل دعای رفع زلزله جهت دوری مسلمین و مسلمات از درد و بلا و قانقاریا به جهت ایفاء وظیفه تاریخی‌مان در زیر می‌آید :

اللهم احفظ لنا من الپستون الآویزون و اللرزش القمبل عند ابصارنا فی الخیابان بین اعضاء النسوان البدحجاب واجد القمبل معین و البسیط فی انظار العمومی کان الانسان دلش میخواد بگیره بین ایدیهم . اللهم اخرج لنا من الهرگونه شورت توری و ادخل لنا فی البغل حوری فی البهشت انشالله بسبب الدوری من الزنا و دفع الزلزله بین گسل طبیعی القمبل نسوان فی الشلوار استرچ . اللهم انا نوجوانی سی چهل ساله مشابه حالت الکف کردگی فی سی و یک سنة الماضی من البرکات الانقلاب و تا مشاهدون الممه قالوا این کمه عند ننه . اللهم انا واجد الشرایط کاملاً والحاضر و الآماده بالجهت ارتکاب الزنا شده شبی صد هزار تومن ماشالله . فلذا فی حالت الزنا لا تبصرون به جائی الاّ روبرو و حین دخل و خرج فی اماکن الناجور من البدن المؤنث فوق التخت دائم التکانهای شدید بالعقب و الجلو زرت و زرت و حادث زلزالها به شدت خامس عشر من واحد الریشتر بلکه هم بیشتر . و قال بزرگون فی هذه الحالت : تپ تپون اُخ اُخکم زرتم طویلا تا دسته بیلا سبب الایجاد زلزالها گفته باشم بعداً نگی نگفتی . قال بچه محلون جمیعاً اجمعین : الذین آمنوا و عمل الزنا هذا ضروریة الاستفادة من الکاندوم و قرائت دو سه آیة الصیغه به جهت الرضایت الطرفین راضیة المرضیه بعدش تپ تپون محض دفع شرّ زلزالها . اللهم احفظ کاظم سوتی و الاحمد جوراسیک بالجهت التشخیص الزلزله قبل وقوعها عین اسب !