2010/04/28

#705

نه اشتباه نکنید ! شادی صدر با فاطی رجبی خیلی فرق دارد !


از آنجا که شادی صدر در آخرین تلاوت خود گفته "چه فرقی است بین امام جمعه تهران و مردان ایرانی ؟" ما البته خیلی خوشحال شدیم . در حال حاضر همین که یکی از خانمهای اینوری یک تلاوتی بکند ، مهم نیست که کی باشد یا چی گفته باشد مهم اینست که خانم باشد و تلاوت کرده باشد ، فوراً دو سوم جمعیت مردان ایران هورا کشان چنان سینه‌ای برای همان تلاوت میزنند که برای مصیبت امام حسین عمراً نزده باشند و همین بخوبی نشان میدهد که جامعه جهانی زنان مبارز قهرمان ایران بطور کامل در حال له شدن زیر یوغ مردان پلید ستمگر خونخوار جنایت پیشه قرار دارد .

در اینجا و ضمن خوشحالی مجدد نظر به اینکه دلمان نمیخواهد شادی فرق بین کاظم سوتی و مردان ایرانی را نداند و خدای نکرده یکوقتی جاهل از دنیا برود هزار تفاوت موجود بین ایندوتا را همینجا می‌‎آوریم . چنانچه کسی این تفاوتها را خواند ولی باز هم متوجه فرق مردان ایرانی با کاظم سوتی و احمد ژوراسیک نشد آن دیگر دست ما نیست احتمالاً لـپّش جلوی عینکش را گرفته نتوانسته درست بخواند !

فرق اول : کاظم سوتی البته آدم خنده‌داری است ولی با سیم بکسل به جمهوری اسلامی متصل است برای همین وقتی یک چیزی تف میدهد نظر رسمی جمهوری اسلامی را از تریبون رسمی جمهوری اسلامی تلاوت میکند . حالا اینکه کسی فرق بین نظر رسمی یک حکومت را با حرفهای خاله زنکی وسط نشیمن و بالکن و تراس خانه‌اش نداند یا نتواند بین تریبون رسمی یک حکومت با وصیتنامه بابا بزرگش فرق بگذارد البته باعث می‌شود که آن آدم برای خنده‌دار شدن با کاظم سوتی رقابت تنگاتنگی را شروع کرده باشد . حالی بکنیم ما !

فرق دوم : کاظم سوتی رسماً و علناً یک آدم مذهبی متحجر عهد دسته چپق است جامعه محترم زنان مبارز ستمدیده قهرمان اشتهای عجیب غریبی دارد که تا سوژه برای مقاله نویسی کم آورد فوراً برود سندهای تاریخ و ماقبل تاریخ را بزند با بیل از بیخ دربیاورد هر لحظه سند جدیدی از رنجهائی که در طول تاریخ کشیده را به جهانیان نشان بدهد . کره زمین هم که فوراً جیگرش کباب می‌شود 28 جایزه بین المللی به این پدیده نوظهور اهداء میکند این فکر میکند کار خوبی کرده وضع را بدتر میکند . جامعه محترم نسوان قهرمان یادش می‌رود که وقتی زنی با استناد به همین احکام ماقبل تاریخ در قرن 21 شوهرش را بخاطر مهریه می‌اندازد زندان خدای نکرده حرفی بزند . اصولاً احکام ماقبل تاریخ اسلامی همیشه همینجوری است : بستگی دارد چی به نفع کی باشد .

فرق سوم : کاظم سوتی و دار و دسته‌اش اگر کسی از جامعه زنان قهرمان غیور ستمکش تلاوت زیادی بکند فوری میزنند خشتکش را سرش پرچم میکنند . آدم بعضی وقتها یک حرفهائی می‌شنود که پیش خودش فکر میکند بابا اینها دیگه اینقدر هم خر نیستند یک چیزی می‌دانند که اینجوری رفتار میکنند . این وسط چنانچه یکی از مردان ایرانی که البته با امام جمعه تهران هیچ فرقی ندارد احیاناً غلط کرد تصور بیجا نمود که خدا آن روز را نیاورد بالای چشم یک خانمی احیاناً مقداری ابرو روئیده اگر همان شب جمع کند قاچاقی از مرز خارج بشود برود افریقا پناهندگی بگیرد شرایطش خیلی بهتر است تا اینکه دم دست خانم مورد اشاره بماند .

این سه تاش ، نهصد و نود و هفت تا فرق بقیه را هم نمیگم !