2010/04/17

#702

کاظم سوتی جادوی هزاره سوم !


از آنجا که مدیریت شادی کم کم دارد در تمام نظام نهادینه می‌شود و به همین مناسبت نماز جمعه‌ی دیروز تهران را هم کاظم سوتی تلاوت کرد ما ضمن خوشحالی خیلی زیاد چون نتوانستیم حضوراً با دسته‌ی گل خدمت برسیم لذا اینجا غیاباً در مورد کلام این طفل معصوم تدبیر میکنیم :

* یکی از اولیای الهی به من فرمودند به مردم بگویید که توبه عمومی کنند : زحمت کشیدند . احیاناً وقتی داشتند به شما می‌فرمودند نفرمودند چه جوری باید توبه عمومی کرد ؟ ما فقط توبه خصوصی بلدیم آخه !

* چراکه بلاها تهدید می‌کند : آره ، خیلی ! ما فکر میکردیم برای اینکه بلاها تهدید نکند باید از ایران فرار کنیم برویم نگو باید توبه عمومی میکردیم . این یکی از اولیای الهی احیاناً بیل به کمرش میخورد سه ماه پیش شما را می‌فرمودند ؟

* پس پرده را جدی بگیرید : جدی میگیریم همیشه ! والا ! همه‌ی اتفاقها همین پس پرده می‌افتد . باید خیلی مواظب بود که پرده کنار نرود تا اتفاقی نیفتد . البته الآن دو میلیون بدهی پرده را برایت همچی فابریک می‌دوزند نه انگار که اصلاً کنار رفته هیچوقت !

* زلزله‌ بر اثر گناه حاصل می‌شود : زنگ زدیم ژئوفیزیک گفتند دقیقاً همینجوریه . زمین شناسها ما را اسکل کرده بودند ما فکر میکردیم زلزله بر اثر گسل حاصل می‌شود . فقط جسارتاً چند میلیون سال پیش که هنوز بشر اختراع نشده بود جک و جانورها گناه میکردند که کره زمین آنهمه زلزله می‌آمد ؟

* گسترش زنا در جامعه باعث افزايش زلزله است : دقیقاً همینجوریه . در حال زنا چون هی تکان ایجاد می‌شود اینست که اگر در یک مجتمع مسکونی پنجاه نفر زنا بکنند هر کدام بیست تا تکان بدهند انگار که سی ریشتر زلزله آمده باشد . نکنید پدرجان نکنید ! (زنا !)

* بسیاری از بانوانی که ظاهر مناسبی ندارند اهل نذر و نیاز، اهل پهن کردن سفره حضرت ابوالفضل، سفره حضرت رقیه و این‌ها هستند : اهل چیزهای دیگر هم هستند دیده‌ایم ما . پدرجان ! فکر کردی صفا سیتی همینجوری مفتی هم می‌شود ؟ هزار جور نذر و نیاز و سفره حضرت ابوالفضل و حضرت رقیه باید بیندازی که وسط کار یکدفعه نریزند آدم را بگیرند ببرند نوشابه بدهند .

* ولی باعث لغزش جوانان و آلودگي دامن آنها و گسترش زنا در جامعه می‌شوند كه باعث افزايش زلزله است : این جوانان که دچار لغزش و آلودگی دامن می‌شوند احیاناً همه‌شان پسر هستند ؟ یعنی خدای نکرده اگر آقایان باعث لغزش دامن کسی بشوند آنوقت چه جوری می‌شود ؟ سیل می‌آید ؟ از همان کسی که شما را فرموده بپرس بی زحمت خیلی فکرمان مشغول است .

* برای رفع خطرات راهی نداريم جز اينكه خودمان را با اسلام تطبيق دهيم : داریم می‌دهیم هی ! اگر نشد بدهیم هم راهش اینست که فرار کنیم از ایران برویم . هیچ تطبیق هم نمیخواهد ، باید آنطرف دوتا آدم داشته باشی فقط . وگرنه میگیرند می‌برند آنجاهای آدم را با اسلام تطبیق میدهند خیلی درد دارد .

* آن زلزله سياسي نتيجه عملكردها بوده است و اگر زلزله طبيعي هم رخ دهد به همين علت است : اینرا هم همان اولیاء الهی به شما فرمودند ؟ ایندفعه که داشتند شما را می‌فرمودند بپرسید حالا چه کاریه ، شما که زورتان میرسد لطف کنید دفعه بعد بخاطر عملکردها بجای زلزله سیاسی زلزله طبیعی بیاید به حضرت عباس خسارتش کمتر است .

* وی همچنين ..... : هیچی ! یک چیزهای دیگری هم تلاوت کرد که چون باعث گسترش زنا و زلزله نمیشد خنده دار نبود ما هم تدبیر نمیکنیم . اینجاهایش را دیگر یکی از اولیاء الهی ایشان را نفرموده یکی دیگر فرموده !