2010/01/25

#638

آقای اوباما ! این صدای آروغ رهبر ما بود شنیدی ؟!
.
از آنجا که رهبری اخیراً سبز و سبزه را با هم میخورد و سبزه رهبری را باد می‌آورد و باد هم آروغ می‌آورد و آروغ هم متان دارد و متان هم گاز گلخانه‌ای است و گاز گلخانه ای هم زمین را گرم میکند و نیز از آنجا که برای رهبری بد است که آروغ بزند و همیشه یکنفر دیگر زحمتش را می‌کشد لذا جواد مواد لاریجانی گفت "امروز این کاکا سیاه حرف از تغییر نظام ایران می‌زند" و زمین گرم شد . ده شباهت حرفهای اینها با گازهای گلخانه ای در زیر می‌آید :

  1. هر دو وقتی وارد اتمسفر می‌شوند تمام دنیا جمع می‌شوند که یک خاکی سرش بریزند .
  2. هر دو حیات کره زمین را به خطر می‌اندازند .
  3. هر دو باعث پارگی لایه ها می‌شوند .
  4. هر دو تمام دنیا را بر علیه خودشان بسیج می‌کنند .
  5. هر دو عین فضولات چیز زائدی هستند نیاز به جمع آوری دارند .
  6. هر دو بر اثر هضم ناقص مواد اولیه تولید می‌شوند .
  7. هر دو بر اثر بی‌شخصیتی تولید کنندگانش ایجاد می‌شود .
  8. هر دو اصولاً غیر قابل کنترل هستند .
  9. هر دو برای حل مشکل نیاز به فضانوردی دارند .
  10. اگر قبلاً نمی‌دانستید الآن بدانید که هر دو در اثر آروغ گوسفند هم تولید می‌شود !