2009/09/14

#484

کروبی کلید میکند : آخ حالا نازتو برم من !
.
مقام عظیم رهبری با انتشار اطلاعیه ای برای باز کردن کلید کروبی از کلید سازان معتبر دعوت به همکاری کرد . این دفتر با اشاره به مدارک و مستنداتی که قبل از هشدار رهبری در نماز جمعه ، کروبی هفته ای یکی رو میکرد ولی بعد از تهدید شدن ساعتی یکی رو میکند از کروبی خواست تا رهبر مسلمانان جهان را احتراماً به یک طرفش حساب بکند . این درحالیست که در جریان انتخابات ، کروبی بارها در سخنرانی های خود بر لزوم حساب کردن رهبری به یه ورش تاکید کرده بود . بر همین اساس ملت مسلمان زده ی ایران در همان زمان با حضور در خیابانها بر لزوم پایبندی خود به احتساب معظم له در یک طرفش تاکید کرده بودند . با این حساب تعداد کسانی که رهبر مسلمانان جهان را به یه ورش حساب کرده اند از مرز جمعیت جهان گذشت . این درحالیست که هنوز کسی دقیقاً نمیداند که رهبری به کدام طرفش محسوب میشود .

در همین راستا برخی گزارشهای نرسیده از سازمان ملل که بزودی میزبان قسمتی از مهتابی امام زمان است از احتمال انتصاب کروبی به معاونت جمع آوری سند و مدرک به حق چیزهای ندیده حکایت دارد . نامبرده که ظرف سه ماه توانست به اندازه ی سی سال مدرک جمع بکند ضمن رد این پیشنهاد سه حلقه نوار ویدوئی از هجده نفر دیگر را رو کرد . یک مقام ارشد سازمان ملل بنام بان گی مون که از ذکر نامش خودداری کرد با اعلام این خبر افزود خدا را شکر که کروبی رئیس جمهور نشد ما اینهمه مدرک علیه جمهوری اسلامی دستمان رسید . وی گفت در جمهوری اسلامی اصلاح طلبها عموماً عادت دارند که اگر یک کاره ای نشدند دقیقاً همان کارهائی را بکنند که وعده کرده بودند اگر همان کاره بشوند انجام میدهند . بر این اساس گفته میشود چنانچه کروبی رئیس جمهور شده بود الآن واحد پپسی کولای کهریزک بدون اطلاع هیچکسی همچنان باز بود .

دفتر تعظیم علیه در پایان از ملت قهرمان پر رو خواست تا در روز بین المللی قدس به نشانه ی حمایت از ملت فلسطین که آنهائی شان را که در تلویزیون می بینیم خیلی مظلومند ولی آنهائی شان را که در خیابان ولیعصر می بینیم خیلی مظلوم کتک میزنند ، بگیرند سر جایشان بشینند . به همین مناسبت تعدادی آدم نیم خیز درحالیکه سر جایشان نشسته بودند اعلام کردند چه گیری کردیما ! اگر نیائیم بیرون میگویند اینها رهبری را گرفته اند به یه ورش اگر بیائیم میگویند رهبری را گرفته اند به همان ورش . تحقیقات هنوز بر سر محل دقیق احتساب رهبری ادامه دارد !