2009/09/15

#485

آقای رهبری ! القدس لنا ! ماسک بزن گرد و غبار خفه ات نکنه !
.
در پی اعلام حضور میرحسین موسوی در راهپیمائی روز قدس سره بدینوسیله مسیرهای راهپیمائی در کلیه ی خطوط بشرح زیر اعلام گردیده از خداوند متعال برای بازماندگان طلب صبر مینماید :

مسیر مهم اول : ایران - تهران - بهشت زهرا
مسیر خیلی مهم دوم : تهران - خیابان - سردخانه تره بار
مسیر هیجان انگیز سوم : تهران - کوچه - کهریزک
مسیر معمولی چهارم : شهرستان - خیابان - یک جای کارهای بد بد
مسیر مشعشع پنجم : ایران - کار بد بد - یکجای پرت و پلا

روابط عمومی افزود بدیهیست چنانچه کسی بعد از راهپیمائی بدست ملت مظلوم فلسطین متاسفانه شهید نشود یا بشود ولی قبل از شهادت متاسفانه عکسی فیلمی چیزی ازش گرفته باشند یا متاسفانه خانواده اش درباره سفر او از سه ماهگی تا همین حالا به فرانسه با تلویزیون مصاحبه نکند یا هیچکدام از اینها نشود ولی بعداً کروبی درباره شان متاسفانه مدارک کذب ارائه نماید یا متاسفانه هر اتفاق تاسف انگیز دیگری بیفتد که روسها راهش را قبلاً یاد نداده باشند یا یاد داده باشند ولی متاسفانه بدرد هرجا نابدتر ننه ی ولادیمیر بخورد در آنصورت قوه ی قهریه (قضائیه ی سابق) با بازماندگان او مذاکره میکند که این مذاکرات هر شب ساعت ده و نیم از تلویزیون پخش میشود .

روابط عمومی همچنین ضمن تبریک روز قدس به ملت قهرمان میدان قدس اعلام کرد با توجه به اینکه ایندفعه اگر با هواپیما و قطار هم از در داهات و سربازخانه و اینجور جاها ملت قهرمان پرور بیاوریم تهران باز هم تعدادشان در مقابل گرد و خاک و سایر ذرات معلق دشمن خیلی کم است لذا فیلمبرداری متاسفانه از پشت انجام میشود . این اطلاعیه با بیان اینکه گل پشت و رو ندارد می افزاید کلیه ی شرکت کنندگان بعد از مراسم برای دریافت تصاویر پشت خود که قبل از تبدیل شدن به مدرک برای آخرین بار بطور سالم در فیلم دیده میشود میتوانند به پشت کهریزک مراجعه کنند .

روابط عمومی در ادامه افزود بدلیل اینکه بعد از راهپیمائی متاسفانه میرحسین و کروبی و چندتای دیگر که متاسفانه هنوز دستگیر نشده اند گم میشوند لذا از یابنده خواهشمندست با دریافت مژدگانی خفه بشود . در پایان اطلاعیه آمده است جهت رفاه حال ملت صحنه دار کلیه ی عزیزان شرکت کننده در روز قدس بطور رایگان با ون نیروی انتظامی جابجا میشوند . روابط عمومی متاسفانه درباره جابجائی ملت صحنه دار با تانک و نفر بر چیزی نگفت . دفتر مقام مفرح رهبری با تائید این اطلاعیه تاکید کرد آقا ما گه خوردیم قبلاً گفتیم روز قدس متعلق به تمام ملتهای تحت ستم جهان است !