2009/08/28

#470

توی بازداشتگاه هم از دست دشمن امنیت نداریم؛
چه گیری کردیما !
.

نظر به فرمایشات حجت الاسلام والمسلمین مموتی امام جمعه ی دائم تهران و حومه مبنی بر وحشیگرهای دشمن در بازداشتگاهها شورای هماهنگی تولید دشمن با انتشار بیانیه ای ضمن تکذیب هرگونه اقدام وحشیانه در بازداشتگاهها بر لزوم برخورد وحشیانه با دشمن در بازداشتگاه تاکید کرد . این بیانیه می افزاید هنوز معلوم نیست که آخرش در بازداشتگاهها طبق آمار کروبی اقدام وحشیانه ای صورت گرفته یا طبق هشدار باش لاریجانی هیچ اقدامی صورت نگرفته لیکن گمان آن میرود که بدلیل ازدیاد جمعیت بازداشت شدگان دشمن طی روزهای اخیر چه بسا دشمن از طریق تسخیر بازداشتگاه اقدام به ضرب و شتم و تجاوز به خودش نموده باشد . این بیانیه در پایان از اضافه شدن تجاوز دشمن به خود پس از خودکشی شدن در بازداشتگاه توسط خودش تشکر و قدردانی کرد .

به همین مناسبت خبرگزاری ها از احتمال تسخیر اوین توسط دشمن خبر دادند . به گفته آگاهان چنانچه تعداد زندانی از نگهبان بیشتر بشود همینجوری میشود . بر این اساس گفته میشود دشمن در ذهن دان اوین از طریق ایجاد اغتشاش با تحریک بنیاد سوروس و تخریب ناموس عمومی ابتدا خود را زندانی و سپس اقدام به تسخیر اوین به قصد ضرب و شتم بازداشت شدگان کرد . به اعتقاد مفسران زمانیکه در یک نظام دشمن هر روز مشت محکم بخورد عقده ای میشود و در زندان که کسی برای مشت محکم زدن نیست به خودش محکم مشت میزند . قرار شد فرهنگستان زبان و ادب الفارسی با برگزاری جلسات توجیهی به این عزیزان حالی بکند که این مشت با آن مشت محکم خیلی فرق دارد . فرهنگستان مزبور از اینکه اصلاح طلبها تحقیق میکنند اصولگراها اعلام خیلی خندید !

برخی معتقدند اگر وضع همینجوری ادامه پیدا بکند احتمالاً تا پس فردا دشمن بیت رهبری را هم تسخیر خواهد کرد . هنوز کسی مطلع نیست که اگر دشمن بیت را هم تسخیر بکند باز به خودش تجاوز میکند یا نه لیکن برخی با اشاره به حجم تجاوزها میگویند دشمن همین الآنش هم بیت را تسخیر کرده است . چنانچه نظر این عده درست باشد ریشه تجاوزات اخیر کشف میشود لیکن با رد نظریه فوق انگیزه دشمن برای تجاوز به خودش همچنان در هاله ای از مموتی باقی میماند .

درپایان ستاد نماز جمعه تهران و حومه اعلام کرد نماز دشمن تجاوزکار شکن هفته ی آینده به امامت اسی رحیم مشائی برگزار خواهد شد . این ستاد بدون اشاره به تسخیر نماز جمعه توسط دشمن افزود جمهوری اسلامی خیلی باحاله : دشمن میشود رئیس دفتر ریاست جمهوری بعد چون آنجا رغبت نمیکند به کسی تجاوز بکند به خودش تجاوز میکند . در حال حاضر اسی مشائی بعد از رفتن هولو از کابینه دارد غصه میخورد !