2009/08/25

#468

خاک بر سر بازپرسی که از دخول بپرسد و از دخیل نترسد !
.
مموتی در جریان دخول !

در راستای لزوم تبعیت از رهنمودهای تمساح الله یزدی و دخول به افراد ضد انقلاب روابط عمومی دادگستری تهران که عین سگ راست میگوید پس از بازجوئی دقیق از فردی موسوم به رضا که طبق مستندات کروبی باعث ایجاد شهوت در بین امام زمان گمنام گردیده است در رد ادعاهای تو خالی مهدی کروبی بیانیه ای صادر نمود که برای اولین بار بعد از فتح مکه در اینجا می آید :

از : ما
به : اونا
و ما به شما چشم ندادیم مگر برای دیدن نشانه های محمود (سوره مبارکه محمود - آیه دوم)

کارشناسان دادگستری پس از انجام تحقیقات معمول خود که عموماً باعث ترکیدگی لوله میشود و استماع گزارشات جاسوسی بنام رضا همانگونه که برادر ارزشمند و چند داداشه علی لاریجانی پیش از انجام این تحقیقات هشدار باش داده بود اطمینان قلبی حاصل کرد که این ادعاها کذب محض بوده موارد آن در زیر آورده میشود :
  1. طبق مشاهدات انجام شده بر روی رضا و ادعای ایشان مبنی بر دخول تا هسته توسط برادران لازم است به استحضار امت قهرمان پرور برسانیم که طبق تحقیقات بعمل آمده و مشاهدات انجام شده هیچکدام از برادران اعم از بسیجی ، سپاهی ، لباس شخصی ، نظامی و انتظامی دارای هسته نبوده چه بسا اگر دارای هسته می بودند الآن هر شغل شریف دیگری ممکن بود داشته باشد الا همینی که دارند .
  2. رضا اظهار داشته که برادران در هنگام تجاوز عباراتی از قبیل "کف کردیم بابا" ، "مردیم بسکه دستی کشیدیم" و امثالهم ذکر کرده اند حال آنکه کلیه ی این عزیزان روزی دو بار با بیژامه به عقد نکاح دائم خواهران اعدامی با مهریه معلوم درآمده یا در واحد خواهران ضد انقلاب مشغول بازجوئی با شرت میباشند و چنانچه واحد خواهران هیچگونه اعدامی و بازداشتی هم نداشته باشد واحد خواهران خودمان مگر مرده ؟ با این وصف هرگونه احتمال کف کردگی برادران از بیخ باطل بوده و ادعای کذب مشهود است .
  3. به شهادت دروغ رضا تعدادی از برادران در زمان تجاوز با عبارات قرآنی نظیر "نحن دخل فی البطن ضد انقلاب" یا "عجلوا باللواط" تکلم میکرده اند حال آنکه در زمان مورد اشاره کلیه ی برادران لبنانی ما طبق مستندات موجود یا در حال جا سازی بمب در توپولف بوده یا در حد فاصل پارک ساعی تا ونک داشتند مردم را کتک میزدند یا از صحنه قتل ندا فرار میکرده اند . ادعای رضا از این حیث باطل و استناد به آن بی اساس است .
  4. حسب گفته های رضا برادران از طریق ضرب و شتم وی را وادار به تجاوز کرده اند حال آنکه تمام آحاد امت اسلام بخوبی واقفند که برادران ما صرفاً برای وادار کردن به اعتراف ، وادار کردن به اقرار ، حقظ کردن متن نوشته های برادر شریعتمداری برای دادگاه ، امضاء برگه جاسوسی و نیز در موارد خاصی برای افرادی از قبیل بهزاد نبوی ، تاجزاده ، سید ممل ابطحی و امثالهم آنهم صرفاً از روی حرص و کون سوزی اقدام به ضرب و شتم نموده ، هرگونه کتکاری در موارد دیگر از جمله رضایت به دخول در کل نیروهای انتظامی و نظامی مسبوق به سابقه نبوده مگر اینکه حرف درآورده باشند .
  5. میگم دروغ بوده بگو چشم ! حتماً باید بگیرم بزنمت ؟
رأی صادره برای رضا : مطابق مستندات بالا رضا به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق دخول و ایجاد رعب و وحشت از طریق چیز برادران و بر هم زدن نظم عمومی بوسیله درآوردن شلوار و کمک به اغتشاشگران با خجالت نکشیدن از افشاء دخوال و همچنین براندازی نرم در جاهای گرم قصد فریب افکار جهانیان را داشته و مطابق این حکم به اشد دخول محکوم میگردد . حکم صادره عمراً قابل تجدید نظر نبوده ، باشد تا عبرت شود ببینیم باز هم بعد از آزادی چیزی افشا میکند یا نه ؟!