2009/07/03

#417

وسط محاکمه بپا یه وقت به جاسوسها عین ملوانها
.
صنایع دستی ندی بگی گه خوردم !
.

نظر به اجرای احکام الهی در نماز جمعه ولو شده به زور تعداد 9 نفر جاسوس انگلیسی اسپانیائی تبار بلغاری که در اغتشاشات تهران در لوای کارمند سفارت انگلیس دست به اقدامات شنیع منافی هرگونه عفت و عصمت و طهارت زده اند این دادگاه پس از استماع اعترافات آنها که قبل از بیهوشی در CCU اتفاق افتاد مراتب را رسماً به اطلاع ملت خس و خاشاک زده ی ایران میرساند :

متهم ردیف اول : سر الکسی کریستف کلمب با اسم سازمانی کریم پوست کلفت داداش ناهید

بنا به اعترافات موجود که با چکش بدست آمد نامبرده در روز حادثه در ویلائی حوالی تپه های قوچ حصار با موبایل صحبت میکرده است . مطابق شنودهای انجام شده معین گردید وی با شخصی بنام جونیور بطحائیان قلیچ با نام سازمانی سید ممل ابطحی که در حال حاضر مددجوی بند مزین 209 میباشد بشدت در ارتباط بوده نوع روابط در دست بررسی قرار دارد . وی همچنین با شخصی بنام ن.آ.س موسوم به شهید ندا آقا سلطان با نام سازمانی سکینه قرار مدارهائی را حوالی خیابان شهید امیرآباد سابق میگذاشته که طی آن ندا جهت لق نمودن ارکان نظام مورد اصابت یک گلوله کالیبر 6 قرار بگیرد درحالیکه مطابق نظر پزشکی قانونی که کاملاً مستقل از این دادگاه صالحه عمل مینماید هیچکدام از نیروهای گمنام امام زمان به فرماندهی محمد دوخی الدوساری دارای کالیبر 6 نبوده و شایسته است تا فیلم آن که همینطور اتفاقی دو روز قبل از حادثه ضبط گردیده است جهت تنویر افکار عمومی روزی سه دفعه هر دفعه 8 ساعت در معرض دید عموم قرار بگیرد . دادگاه با استناد به موارد فوق و خطبه های نماز جمعه ایشان را به حبس با زنجیر در بند لواط کارهای قزل حصار محکوم نموده مراتب جهت ابتلا به هرگونه اُبنه به قم ارجاع میشود .

متهم ردیف دوم : دن دوک کنت چارلز اسپنسر چاپلین معروف به چارلز داروین با نام سازمانی غلام بشکه

مطابق تمامی اعترافات نامبرده که موجب کجی نوک کلنگ و شکستگی دسته ی بیل و خم شدن تیر چراغ برق شد و نیز طبق مشاهدات شاهدان عینی که بطور اتفاقی روز حادثه از قرار نفری سه هزار تومان مشغول مشاهده وقایع بودند ، متهم پس از یک قرار ملاقات با فردی بنام جیم هارلی آژانسیان با نام سازمانی سعید حجاریان که خودش قبلاً ده سال پیش از ناحیه ی گردن مورد اصابت کالیبر 6 قرار گرفته لیکن پرونده هنوز در دست بررسی قرار دارد و همچنان مورد مشکوکی ملاحظه نگردیده است و نیز مطابق اعترافات خود حجاریان که پس از کشیدگی هسته و داغی با پیک نیک با مهرورزی تمام تا دسته بدست آمده و همگی ضمیمه پرونده میباشد معلوم شد متهم ردیف دوم بکلی کارمند سفارت قبیحه ی انگلیس بوده ختنه هم نشده است . همچنین معین گردید نامبرده بدلیل آشنائی سعید حجاریان با نحوه ی اصابت کالیبر 6 از ناحیه ی گردن سعی در صحنه سازی داشته جوری که ندا حتماً از همان ناحیه مورد اصابت قرار بگیرد جوری که کشته نشود نمیدانم چرا شد و پرونده با دستور مستقیم رئیس جمهور جهت بررسی در ده سال آینده تقدیم کشوی میز میگردد . مستدعیست با عنایت به ضخامت پرونده و خطبه های نماز جمعه متهم را جهت طی دوره ی اجباری به سنگسار محکوم نموده و در صورت فشار دولت انگلیس نامبرده را بصورت شومپول و مومپول با کت شلوار ملی و فرش و قالیچه و صنایع دستی بطور دربست به کشورش حواله فرمائید !

(این اعترافات باز هم ادامه دارد ...)