2009/02/27

(#329) ویز ویز نکن بحرین

در راستای بحران اخیر روابط با بحرین
.
ببخشید آقای بحرین : مثلاً اگر از ما ناراحت بشی میخوای چه گهی بخوری ؟!
.
میدونی اگر فیل بشینه رو فنجون چی میشه ؟ فنجون میره توش ، اون پشتی ام روش !

سی و هشت سال پیش عین سنده از ته ایران افتادی آخه به چیت مینازی ؟ به بوت ؟ به رنگت ؟ مگر خودت خوشت بیاد تمام دنیا که تو رو ببینن فقط دماغشونو میگیرن میگن پیف . نگاه نکن چندتا بوگندو الآن خیمه زدن رو ایران یه جاهائیت رو مالش میدن بدبخت بیچاره آخه فکر کن اگر فردا مشکلات داخلی ما حل بشه اونوقت باید بیای التماس کنی که اگر مستراح ایران جا داشت و پر نیود بعنوان یه قصبه ایرانی قبولت کنیم . همین چهارتا کشتی امریکائی که تمام دار و ندارته لنگرشونو جمع میکنن میندازن اینورتر سمت ما . تو باید بری به ناطق نوری جایزه هم بدی که بهت گفت "استان چهاردهم ایران" بابا تو شیشکی ایران هم نیستی ...

آخه ما جمعاً اگر نفری سه تا تف کنیم که رفتی زیر آب . پونصد هزار جمعیت داری یه کلانتری یه گروهبان دو زرت و پرت هم میکنی ؟ اون امیرت که عین همین فیروزآبادی ما تا جرثقیل بخواد از زمین بلندش کنه شلوارشو کشیدن سرش دوست داشتی امتحان کن . اگر فکر میکنی چیزی رو خیلی داری یه همچین زرت و پرتی برای همین کویت بدبخت تر از خودت بکن ببین سر و تهت رو چطوری بهم منگنه میکنه سه امتیازی . مخصوصاً گفتم کویت که بدونی چقدر بدبختی . حالا ما چیزی نمیگیم عین شماها پاچه پاره نیستیم که از بدبختی و بی فرهنگی شاعر و دانشمند از اینور اونور بزنیم به نام خودمون دیگه روتو کم کن بابا سیرابی ...

البته تا وقتی که حاکمیت ایران اینه شماها باید هم جفتک بندازید . یه حسنش اینه که اصلاً کاری غیر از جفتک اندازی بلد نیستی لااقل یه تکونی به اون هیکل دادی . بدبخت بیچاره این وزیر کشوری که از ایران اومد اونجا برای مالش یک جائیت تو خود ایران سگ قبولش ندارن دزد نمیدن دستش ببره کلانتری بپا در حال مالش رو یه جاهائیت برج نسازه یهو میشه برجهای دوقلو ها !

حتماً آدم باش عین انسان دعوت احمدی نژاد به ایران رو قبول کن فوری بیا که میخوایم یه شکم سیر به ریختت بخندیم . بعد برو بگو پوز جمهوری اسلامی رو زدم همه میدونن جمهوری اسلامی با ایران خیلی فرق داره کسی بعنوان جایزه فحشت هم نمیده . اصلاً هرچی دوست داشتی بگو فقط تو بیا . کار داریم باهات ای دوست و برادر تفریح سالم !