2008/12/10

#270

حجة الاسلام قرائتی عنوان کرد : اگر در بم زکات خرما را می دادند زلزله نمی آمد (ایسنا)

خدایا ! حالا ما یه زکات ندادیما دیگه چرا هل میدی ؟!
.
پارک کردن جلوی کتابهای قرائتی زلزله هم می آید !

هم اکنون موسسه ژئوفیزیک آماده جمع آوری زکات و خیریه میباشد . این موسسه اعلام کرد ریشتر یعنی کسانیکه زکات ندهند زلزله می آید و خداوند به ریش آنها تر میزند . بر این اساس زلزله بم به قدرت ۶ ریشتر یعنی ۶ نفر زکات خرما نداده بودند و ریش تر شدند . سازمان زمین شناسی هم در اطلاعیه ای اعلام کرد همه گونه گسل و آتشفشان در زیر یا روی زمین سر کاری بوده و چنانچه کسی زکات بدهد میتواند برود وسط گسل یا دهنه آتشفشان پاساژ بزند . نمایندگی ولی فقیه در انسانهای نخستین نیز علت اصلی زلزله های ما قبل تاریخ و ایجاد قاره های مختلف خصوصاً قاره امریکا را دیر کرد زکات حضرت آدم و عدم قرائت صیغه ۹۹ ساله با حضرت حوا اعلام کرد و پرونده اخلاقی نامبردگان را تحت بررسی مجدد قرار داد . به گفته این نهاد چنانچه معلوم بشود که آدم و حوا با هم آره و اینا کرده باشند ولی زکاتش را نپرداخته باشند به دلیل براندازی از طریق زمین لرزه پای گربه زیر چرخ تریلی میرود . نهاد مزبور درباره لپ تاپ حضرت آدم چیزی نگفت !

در حال حاضر دانشمندان بشدت در حال بررسی مجدد قوانین گالیله و نیوتون میباشند . طبق آخرین نظریه ها ظاهراً زمین نه گرد است نه میچرخد نه هیچ چیز دیگر بلکه احتمالاً خدا در طول تاریخ ما را گیر آورده باشد . این عده معتقدند چنانچه کسی زکات خرما را نپردازد خداوند یک شوت قایم به زمین میزند و زلزله می آید . طبق این نظریه جاهائی مثل ژاپن که خرما ندارد هم مشکل خودشان است . دانشمندان اعلام کردند ساده ترین راه برای مقابله با وقوع زلزله در ژاپن اینست که بجای اینهمه بتن و تیرآهن بروند خرما بکارند بعد زکات بدهند بعد اگر دوباره زلزله آمد به قرائتی بد و بیراه بگویند . برخی نیز بر این باورند که این ژاپنیها اگر خلاف آدمیزاد چشمهایشان اینجوری نبود و بجای عمودی ، افقی می نوشتند و یک نمازی هم به آن کمرشان میزدند آنوقت تازه میشدند عین مردم همین بم خودمان که زکات ندادند و باز هم زلزله می آمد !

گوشه هائی از برنامه تفسیر قرآن این هفته قرائتی به این شرح بود :

تفسیر کلمه زلزالها : خدا میخِد بگِی یا ایها الذین آمنوا و بعدش کافروا یُخدِ ایمان بیاورید که چِی ؟ زلزالها . یعنی میگِد قال علیهش سلام چِی ؟ یُخدِ نِمازِ بخون زِکاتِ بده استغفرلله چِی ؟ مومنون . حضرت میفرماد هذا رطب دواٌ بدرد بی دِرمون چِی ؟ غافلون . (حضار میخندند !) خداوند سه جا بعد از حرف خ میفرماد گ یعنی چه چِی ؟ یعنی این اعجاز مِنِه . عربی که حرف گ نداره که چِی ؟ زلزالها ! خدایا رهبر عظیم ما رِ چِی ؟ هدایت بفِرما (الهی آمین !) خدایا هرکه تِنِش میخاره به اطلاعات ببر (الهی آمین !) خدایا این گوشهای مفت رِ از من نِگیر (الهی آمین !) (ملت درحالیکه میگویند مرگ بر منافقین و صدام زمان تکرار این برنامه بصورت زیر نویس اعلام میشود و قرائتی آل و اوضاعش را جمع میکند برود یکجای دیگر پهن کند !)