2008/12/08

#268

عماد افروغ پيشنهاد موسوم به "دولت وحدت ملي" متشكل از دو جريان اصولگرا و اصلاح طلب را مغاير با عقلانيت سياسي و تحزب دانست و آن را عوامفريبي خواند. (فارس)

بی زحمت با وحدت ملی سی سال دیگر تا دسته بما بیندازید !

به اعتقاد کارشناسان ، مغز کرباسچی بشدت پریود است ! این عده معتقدند کرباسچی در هر ده سال یک بار فکر میکند و هر دفعه هم همان فکر ده سال پیش به ذهنش میرسد . توضیحاً اینکه در جمهوری اسلامی فکر همان یکجور شیر یا خط است و فرق شیر با خط هم در آنست که شیر باعث درد گرفتن جای زخم بیست سال قبل آدم میشود ولی خط اول ده سال دیگر به عمر زخم اضافه میکند بعد جمعاً جای زخم سی سال قبل با هم درد میگیرد !

تا این لحظه کرباسچی به این نتیجه رسیده است که اگر احمدی نژاد و خاتمی و رفسنجانی و کروبی و خودش و چند نفر دیگر با هم رئیس جمهور بشوند خیلی خوب میشود . وی معتقد است اولی برای زرت و پرت خارجی دومی برای زرت و پرت داخلی سومی برای ایامی که نباید زرت و پرت کرد و چهارمی هم برای خواباندن ملت طی سی سال آینده خیلی بدرد میخورند . لازم به ذکر است که کرباسچی هر ده سال یکدفعه بتنهائی برای چند نفر چنین اختراعاتی میکند بعد تا زمان پریود بعدی از طرف همان چند نفر میرود توی کشو !

متخصصان زنان بر این باورند که این وسط خاتمی هم عین نوار بهداشتی میماند : هم خیلی نرم و لطیف است هم نمیگذارد جای دیگری غیر از جائی که اطراف خودش است خونی بشود ! این متخصصان میگویند دفعه قبل چون تقریباً تمام مردم ایران اطراف خاتمی بودند لذا بود و نبود نوار بهداشتی زیاد فرقی نمیکرد چون بهرحال همه جا خونی شد ! در حال حاضر وضعیت خیلی باحال است : یک عده دارند خودشان را خونی میکنند که دوباره خاتمی بیاید باز همه شان خونی بشوند ! این افراد اخیراً با نام "خونش دعوت از خاتمی" فعالیت میکنند . در فرهنگ دهخدا "خونش" همان یکجور "پویش" است که آخرش خونی میشود . این فرهنگ نامه می افزاید به همین مناسبت به کسانی مثل احمدی نژاد هم باید گفت گاوخونی !

با این وضعیت تعدادی از ابزاری که همینطوری خنده خنده ده سال دیگر دسته را تا دسته به ملت می اندازند به این شرح است : تف ، وازلین ، روغن کرچک ، گریس نسوز ، گاز اشک آور ! در زمان فرو رفتن دسته تا دسته عموماً صداها از آه و اوه شروع شده به آخ و اوخ میرسد . در این زمان لازم است که دولت شب شعر و کنسرت برگزار کند و برود در ایتالیا و فرانسه و اگر پا داد امریکا ، هی بخندد لیکن بعضی وقتها که معلوم میشود قرصهای ضد بارداری همگی از ناصر خسرو تهیه شده و برای همین ملت باید چند شکم بزایند دولت در کوی دانشگاه گریه هم میکند !

بنا به اعلام اداره تاتر قرار است آرم خنده و گریه نمایش فوراً به قیافه خاتمی تغییر پیدا بکند . این اداره افزود خاتمی تنها بازیگر جهان است که میتواند بدون گریم و دکور و صحنه فقط با یک دست لباس نقش بدبخترین و خوشبخترین آدم را همزمان اجرا کند . برخی نیز بر این باورند که همان یکدست لباس اصولاً و از همان اولش فقط برای بازی در چنین نقشی در آرشیو لباس ملت ایران قرار گرفته است . این عده درباره نقش استکبار در این موضوع چیزی نگفتند . ستاد پیشگیری بهتر از درمان از پویش دعوت از خاتمی و برخی نویسندگان مقیم خارج درخواست کرد در هنگام دعوت مراقب باشند یکوقت جر نخورند !

یک توضیح لازم : دیروز من در مطلبم فراموش کردم درباره این پویش چیزی بنویسم که بدینوسیله دوستان این نقیصه را با مطلب امروزم خواهند بخشید !
یک توضیح لازمتر : به استحضار رفقای پویشی که برای ما فکرهای ناجوری کرده بودند میرساند که : ها ها ها !