2008/11/16

#242

با تصویب مجلس تحقیق و تفحص از سه نهاد شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ممنوع شد. (آفتاب)

قدرت دست مردم است قدرت داری برو تحقیق کن !
.

به گفته خبرنگار ما که حقوقش را از امریکا میگیرد این مصوبه تنها مصوبه طول تاریخ است که مستقلاً توسط مجلس تصویب شده و شورای نگهبان آنرا با هیچ چیزی در هیچ جائی مطابقت نمیدهد . لازم به ذکر است که تا پیش از این مصوبه ، تحقیق و تفحص از این سه نهاد خصوصاً درباره شورای نگهبان کاملاً آزاد بود لیکن تحقیق کنندگان بعد از تحقیق آزادانه میرفتند زندان . با این تصویبیه احتمال آن میرود که اسبهای اسطبل جنتی هم روزی صد هزار تومن هندوانه بخورند ولی به آدم فضول باید روزی صد هزار تومن هندوانه فرو بکنند . این در حالیست که هم اکنون پالیزدار به دلیل بمب گذاری در شیراز و ترور بینظیر بوتو و قتل عمد کندی در یکجای نامعلوم دارد صفا میکند . جنتی هم که اخیراً کلیه ملت ایران حلالش کرده اند پس بفرمائید دیگر درباه چی باید تحقیق بشود ؟!

همچنین محققان بر این باورند که رهبری در نظام اسلامی یک چیزی است که مردم حق دارند هر روز آزادانه انتخاب کنند که او را نمیخواهند یا او را اصلاً نمیخواهند . این انتخاب سخت خصوصاً در این برهه حساس که مثل سایر برهه های حساس شرق و غرب از شمال و جنوب در حال الگو برداری از ما هستند باعث شده تا مردم قدرت انتخاب درست حسابی نداشته باشند و به همین دلیل خبرگان بجایشان انتخاب میکند که مردم رهبری را میخواهند یا رهبری را خیلی میخواهند . تحقیق در مورد اینکه مردم چه چیزی را نمیخواهند کاملاً ممنوع بوده و اصلاً مگر میخواهند دختر شوهر بدهند که تحقیق لازم داشته باشد !

مجمع تشخیص مصلحت نیز که در حال حاضر نقش تیم رهبری آینده را بر عهده دارد یکی دیگر از جاهائی است که اگر معلوم بشود فرمانده سابق سپاه الآن در آنجا سیگار قاچاق میکند به آدم روزی صد هزار تومن هندوانه میدهند . نکته جالب اینست که رئیس این مجمع رئیس خبرگان هم هست که البته این نکته اصلاً مهم نیست و نشاندهنده هیچ چیزی هم نیست بلکه ما همینطوری خواستیم یک چیزی پرانده باشیم !

هم اکنون تمام آزادیهای فوق رفراندوم مشروعیت نظام قلمداد شده و اگر میگوئی نه لابد یا زورمایش پلیس را پریروزها ندیده ای یا از زورمایش هفته آینده بسیج خبر نداری یا کیهان نمیخوانی یا اصولاً دانشجو و از همه جا بی خبری یا اگر همه اینها هست انگار دلت خیلی هندوانه میخواهد ها این فصل سال ! توضیحاً اینکه رفراندوم یک پدیده ای است که انواع مشابهش روزی هزار دفعه برگزار میشود ولی خودش هیچوقت برگزار نمیشود که این خودش هم رفراندوم مشروعیت نظام است !

خبرنگار ما میگوید بعد از استیضاح کردان این قبیل مصوبات مجلس باعث میشود که مردم بد عادت نشوند یکوقت فکر نکنند نمایندگانشان فقط کارهائی را که آنها دلشان بخواهد انجام میدهند بلکه یک عده بطورکلی نماینده مردم میشوند که کارهائی که "آنها" دلشان میخواهد را انجام بدهند ! منابع آگاه در ایکائو میگویند قرار است خبرنگار ما بزودی باهواپیما سقوط بکند که ما البته به این کارها کاری نداریم و دکتر هم گفته هندوانه ببینی کهیر میزنی !