2008/11/15

#241

در راستای کنفرانس ادیان در امریکا که جمهوری اسلامی اصلاً به آن دعوت نشد !

به ده دلیل جمهوری اسلامی به کنفرانس ادیان دعوت نشد :


  1. تمام مبلغین مذهبی جمهوری اسلامی یه تیکه تحت تعقیبند رهبر مسلمانان جهان هم روش !
  2. اگر جمهوری اسلامی را دعوت میکردند آنوقت دیگه هیچکس نمیرفت ، کنفرانس اصلاً تشکیل نمیشد !
  3. مذهب ما اصولاً فقط شامل امور کمر به پائین میشود اینها میخواستند درباره بقیه جاها حرف بزنند !
  4. هم فلسطینیها آنجا بودند هم لبنانیها هم افریقائیها ، جمهوری اسلامی دیگه درباره کی میخواست حرف بزنه ؟!
  5. گفتند الآن این کوتوله فضائی دوباره بدو بدو پا میشه میاد ، تمام امریکا تظاهرات راه میفته میگن چرا تروریست راه دادین !
  6. جلیلی هم در موضوع هسته ای به اندازه کافی درباره غسل جنابت و امام جعفر صادق برای همه حرف زده !
  7. کنفرانسشون جدی بود ، اینها هر وقت شوخیشون بگیره جمهوری اسلامی رو جائی دعوت میکنن !
  8. میگن شما اول تکلیف دینتون رو با خودتون روشن کنید بعد بیائید برای ما زرت و پرت کنید !
  9. اگر جمهوری اسلامی را دعوت میکردند آنوقت باید چین را هم دعوت میکردند آنها هم که خدا پیغمبر ندارند !
  10. گفتند چه دعوت کنیم چه نکنیم ملت ایران بعد از اخبار پیروز میشود ما مشت محکم میخوریم ولمون کن بابا !