2008/11/08

#234

* در راستای اینکه اخیراً اگر احمدی نژاد برای رئیس جمهورهای امریکا نامه ننویسد آنها حتماً خیلی ناراحت میشوند و در راستای اینکه احمدی نژاد ظاهراً خودش هم اینرا میداند که برای حسین آقا هم نامه نوشته ما در این لحظه پر خیر و برکت ضمن تبریک توان نامه نگاری رئیس جمهور منتخبمان در دور بعدی به رئیس جمهور منتخبشان در دور فعلی ، اینک در یک حرکت بی سابقه اقدام به انتشار نامه مزبور مینمائیم ...

حـسـیـن حـسـیـن شعار ماسـت اوبـامـا افـتخار ماسـت !
.

ای حسین فهمیده !

اول بفرما شما که آقا و شورای نگهبان ندارید پس چطوری توی انتخاباتتان تقلب کردید که الآن تو رئیس جمهور شدی ؟! آخه ما گفته بودیم نمیشی !

داشت یادم میرفت که بگویم عجل لولیک الفرج و استغفرلله عافیة الرهبر والنصر لسید حسن و این حرفا و اینا ! لطفاً قبل از اینکه بقیه این نامه را بخوانی اول برو این کونده لیزه رایس را زود تعویض بنما بی حیا اصلاً بما التفات نداشت وقتی آمده بودیم آنجا . اگر خواستی بگو من این متکی را تا استیضاح نکرده اند بفرستم پیشت برای کمک . البته کردان هم هست و اتفاقاً اینجا کاری هم ندارد اگر نمیخندی !

یا حسین ! از من بتو نصیحت که در طول دوران ریاست جمهوری ات مصاحبه بعد از اخبار را فراموش نکنی زیرا که در آن بخوبی میتوانی ظرف نیم ساعت مشکلات تمام جهان را حل کنی بدون هیچ زور اضافه . چنانچه دیدی توی بحران اقتصادی گیر کرده ای بطور سر زده یک سفر استانی برو در جمع قبایل آنگولاساکسون بدوی بگو شاخص ۲۸٪ رشد ۴۶٪ از ۵۲٪ اعتبار ارزی و ۸۳٪ صادرات در برابر ۲۱٪ واردات از سال ۱۸۲۱ تا الآن که فقط در این دولت بدست آمده و دولتهای قبلی هم که پشم ! آخرش هم یک کاری بکن که مردم بگویند مرگ بر امریکا و منافقین و صدام !

ای حسین مظلوم ! خودت را بیخود برای این خاورمیانه ما جر نده چرا که اگر حق و حساب این سید حسن را بموقع بدهی دقیقاً همان کاری را میکند که تو میخواهی . من البته نمیدانم از کجا ولی ما تجربه اش را داریم و اگر میگوئی نه میخواهی الآن یک زنگ بزنم دو تا بوئینگ بزنند به در و دیوارتان ؟! القاعده و غیره سر کاری است و اصلاً دیوانه ، شماها که القاعده را نابود کرده اید باز هم تا یکجا منفجر میشود دنبال القاعده میگردید ؟! گشتم نبود نگرد نیست !

فردا برو یک کمی به من دری وری بگو منهم میروم برای تو ۳۲۰ هزارتا قبر میکنم بعد در کمال صفا مینشینیم توی دفتر حافظ منافع در تهران حساب میکنیم ببینیم قیمت نفت چقدر بالا رفته ! علی آبادی میگوید خیلی ارزان شده آخه ! ناتو را هم از گرجستان ببر بیرون این مدویدوف دارد دق میکند بجایش من یک میلیارد دلار بتو وام بدون بهره میدهم عین مورالس !

بتو نصیحت میکنم که بیائی از این الگوهای مدیریتی و اقتصادی که من اینهمه برای جهان تهیه کرده ام استفاده کنی اگر کار درست نشد سه سال بعد همانها را سر و ته اجرا کن اگر باز هم نشد برو قم درباره باندهای مافیائی و هندوانه های اسطبل لورا بوش و مرده خوری های اسقف و کاردینالهای امریکا حرف بزن اگر باز هم درست نشد بگو تا من برای تو یک نماز جمعه در امریکا برپا بکنم مطمئن باش اگر در خطبه اول نه در خطبه دوم همه چیز درست میشود !

کونده لیزه را عوض کردی یا نه ؟! من تو را با همین ماهواره ای که داریم به فضا هم میبرم یکدفعه ! ذرات بن یا دین هم بلدم به جان همین فاطی رجبی که میخوام دنیاش نباشه جانش را قسم میخورم !

*** نکته خیلی نامربوط : بی زحمت یکی بما بگه این قالب کامنتهای صفحه ما چرا اینطوری شده ریختش ؟! کجائی خُسن آقا کمک !