2008/09/21

بیا شمعارو پورت کن الهی صد و بیست قرن ...

به حضور انور مزید شما عرض کنم که با الطاف پروردگار محترم این صفحه امروز ده ماهه شد

به همین مناسبت مراتب تبریک زیاد خودم را به خودم اعلام نموده و به کسانیکه احیاناً چشم مبارکشان با دیدن این صفحه ۸ تا میشود اعلام میدارم که اتفاقاً قصد و غرض من در اینجا همان تبدیل دو به هشت و اگر پا داد حتی مراتب بالاتر است لذا همه گونه جفتک پرانی شما دلبندانم به نشانه موفقیت بنده در تبدیل دو به هشت تلقی شده و باعث خوشحالی زیاد میگردد .

این صفحه در حالی ده ماهه میگردد که در این مدت چهار بار مورد هجوم ددمنشانه فیلترینگ قرار گرفته است که متصورم از این حیث همچنان رکورد دار باشد که این امر در دولت قبلی و خصوصاً سه سال گذشته بی سابقه بود لیکن الهی هرکی این صفحات ما را هی فیلتر میکند خیر از دنیا و آخرتش نبیند ننه ! الهی دهنش دائم بوی تن محمود بدهد الهی مدرک ازاله اش هرچه زودتر برملا بشود الهی همین روزها بفهمد پدرش اینی نیست که تا الآن بهش میگفته بابا الهی بفهمد آنی را که پارسال سنگسار کرده کس و کار خودش بوده الهی یک قانونی را خودش تصویب بکند بعد ببیند مادر بچه های خودش مادر چند نفر دیگه هم شده الهی یک نفر را در منکرات بچه دار کند بعد بفهمد بچه خودش بوده الهی دچار مسائل اخلاقی شامل آره و اینا بشود اگر هنوز نشده !

اینهم پاسخ دندان شکن ما به همانهائی که خودتان میدانید و خودشان نمیدانند :اینطوری دیگه خلاصه ...