2008/08/15

#150

در راستای انتقادات تند هاشمی رفسنجانی از احمدی نژاد

آقای رفسنجانی !

انگار تو هم خیلی دلت میخواهد رد صلاحیت بشوی ها !

همانطور که می بینید رفسنجانی اخیراً روی نقاط حساس دست میگذارد !

به این دلایل رفسنجانی هم بعد از خاتمی دوره بعد رد صلاحیت میشود :

 1. فقط آدمهای بی صلاحیت حرف حساب میزنند !
 2. مردم ایران هم فقط به آدمهای بی صلاحیت رای میدهند و چون کاندید نیستند هیچکس در انتخابات شرکت نمیکند !
 3. اگر صلاحیت داشت همان دوره قبل نمیگذاشت این قزمیت رئیس جمهور بشود !
 4. جنتی فقط صلاحیت آدمهائی را تائید میکند که آقا بگوید رفسنجانی خودش آقاست !
 5. در جمهوری اسلامی آقاها بیشتر بخاطر آقازاده هایشان صلاحیت ندارند تا خودشان !
 6. رفسنجانی و خاتمی هر کدام ۸ سال رئیس جمهور بودند بعد ما فهمیدیم که صلاحیت ندارند این فینگیلی هنوز چهار پنج سال دیگر جا دارد !
 7. اگر قرار بود صلاحیت کسی غیر از این ریغو تائید بشود اینهمه برای دکترای کردان دنبال دنگ و فنگ نمیرفتند !
 8. خیلی بد میشود که صلاحیت رفسنجانی تائید بشود ولی رای نیاورد نظام فکر همه جا را میکند !
 9. اینهم خیلی بد میشود که صلاحیت رفسنجانی تائید بشود بعد کسی که آقا دوست ندارد رئیس جمهور بشود !
 10. رفسنجانی اقتصاد را درست میکند ما متوجه لطمه تحریمها میشویم ولی اگر اقتصاد همینجور ریدمان باشد ما متوجه هیچی نمیشویم !
 11. رفسنجانی چون نماز جمعه هم میخواند از همانجا حرف نظام را به امریکا میزند آنوقت دیگر لازم نیست مردم اینقدر کتک بخورند تا نظام با امریکا حرف بزند !
 12. اگر صلاحیتش تائید بشود آنوقت در مجلس خبرگان هیچکی نیست که صلاحیت رهبری را تائید بکند !
 13. با تائید صلاحیت رفسنجانی نتیجه رقابت بین او و احمدی نژاد از قبل معلوم میشود ولی اگر بجای او صلاحیت ناصر حجازی تائید بشود نتیجه رقابت تا لحظه آخر معلوم نمیشود !
 14. با این حرفهائی که رفسنجانی الآن دارد میزند اگر صلاحیتش تائید بشود آنوقت همه فکر میکنند در انتخابات ما تقلب شده !
 15. رفسنجانی باز چشم این زرافه را دور دیده دارد پشت سرش غیبت میکند شما بگوئید کسی که گوشت برادر مرده اش را میخورد اصلاً صلاحیت دارد ؟!

(مرسی از حامد بخاطر عکس)