2008/08/05

#118

باز هم بخاطر اعدام مهرنهاد ...
اصول دین سه تاست : خودکشی ، قتل ، ولایت !

اصول دین !
  1. خودکشی : یعنی از این اصل دین باحالتر دیگه نداریم ! برخی میگویند این اصل زیاد به دین ربطی ندارد بلکه چه بسا خیلیها بوده اند که اتفاقاً چون بی دین بوده اند خودکشی کرده اند ولی برخی دیگر میگویند آن اولیها چرت و پرت میگویند چون اگر کسی به دین ربطی نداشته باشد دین که به او ربط دارد ! بنیانگذار این اصل مهم امام سعید اسلامی انقلابی امامی (ره) بود که بر او هزار هزار فرشته باد نامبرده مانند سایر اولیاء و معصومین جانش را در راه نهادینه کردن این اصل گذاشت ولی علما میگویند واجبی دیگه خیلی ضایع بود و به همین جهت اجماع نموده و نتیجه را روی پلاکارد نوشتند و آنرا در تپه های سنندج مهاباد آویختند که یعنی آره و اینا ! از نکات جالب این اصل آنست که جوانان مشتاق برای درک مفهوم عملی آن میروند کنکور میدهند بعد که قبول شدند اگر تا صد بشمرند مفهوم عملی را کاملاً درک میکنند .
  2. قتل : زبانم لال زبانم لال البته در جمهوری اسلامی تابحال کسی به قتل نرسیده مگر اینکه بخار خارش میخار خاریده که درآنصورت باز هم به قتل نرسیده بلکه به اعدام رسیده . به قتل رسیدن بر دو نوع است اینوری ها برای آنوری ها میگویند به درک واصل شدن آنوری ها هم برای اینوری ها اتفاقاً همینرا میگویند ولی اینوریها به آن میگویند به شهادت رسیدن ! دو قسم کلی این اصل نیز عبارتست از قتل زنجیره ای و قتل عادی . امام روح الله حسینیان از پیشگامان این اصل در رساله انتخاباتیه آورده قتل زنجیره ای هیچ ربطی بمن نداشته بلکه من فقط میگویم سعید امامی دیگر اینقدرها هم آدم گهی نبود . منابع آگاه میگویند حسینیان راست میگوید وگرنه پس چرا با رای مستقیم تمام مردم رفته مجلس ؟! بر تمام مسلمانان فرض است که از این به بعد در هنگام دعوا کردن بچه هایشان به آنها بگویند الهی خبر قتلتو برام بیارن ننه !
  3. ولایت : نوع فقیه این اصل در قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشود و آن مشتمل بر آنست که کلیه اعمال آدمیزاد حکم الحاد شرک و چه بسا بت پرستی را داشته و انگار که با دهان کج به معظم له گفته باشند ی ی ی ی مگر اینکه در راهپیمائیهای دشمن شکن خلافش ثابت بشود . قسمت جالب این اصل خاصیت بازگشت پذیری آن میباشد که یک مبحث مهم ریاضیات است و آن مشتمل بر اینست که در صورت تخطی از این اصل اصول اول و دوم از طرف خداوند به اجرا درآمده و همزمان با زمزمه حمله امریکا و مهلت دو هفته ای ناگهان کاشف بعمل می آید که یک نفر به اصول اول و دوم دین ایمان آورده است . شاعر دراینباره فرموده : اغنیاء بیت روند و فقرا سوی تو آیند که یعنی ای رهبر آزاده آماده ایم آماده و نیز در تائید این مصرع آورده اند که "میگن کار کار این روسهاست گمونم کار اینگیلیساست زیر آستینشون دست ناپلئون بناپارت پیداست" !