2008/07/19

#82

آيت الله هاشمي رفسنجاني : هر جنگ تبليغاتي دشمن صرفا عمليات رواني نيست (فارس)

* البته ما سوال نمودیم گفتند دشمن برای تبلیغات جنگ میکند و برای روان عملیات درحالیکه ما برای روان وبلاگ می نویسیم و برای جنگ میرویم عکاسی باز میکنیم !

ببخشید جنگ تبلیغاتی شما صرفاً عملیات چی چی نیست ؟!

(**) اگر گفتید این کیه ؟!

بیست + هیچ سوالی : اگر جنگ تبلیغاتی دشمن صرفاً عملیات روانی نباشد آنوقت ؟

 1. آنوقت روانی های ما صرفاً جنگ تبلیغاتی راه می اندازند ؟!
 2. آنوقت ما با فتوشاپ یک کاری میکنیم که دشمن صرفاً روانی بشود ؟!
 3. ما یک جنگی میکنیم که صرفاً با فتوشاپ میشود کرد ؟!
 4. وقتی می بینیم جنگ تبلیغاتی صرفاً عملیات روانی نیست دیگه زرت و پرت نمیکنیم ؟!
 5. صرفاً با چندتا قایق جلوی ناوهای امریکائی ویراژ میدهیم بعد میگوئیم عملیات جنگی کردیم ؟!
 6. رهبری صرفاً همان جمعه میرود نماز میخواند بعد ما می فهمیم جنگ تبلیغاتی دشمن انگار خیلی جدی بوده ؟!
 7. دشمن که عین ما سازمان تبلیغات ندارد برای همین بجای زرت و پرت صرفاً عملیات جنگی میکند ؟!
 8. حالا که ما فهمیدیم جنگ تبلیغاتی دشمن صرفاً عملیات روانی نیست باید فرار کنیم برویم لبنان ؟!
 9. فرار نمیکنیم برویم لبنان ولی مردم را فراری میدهیم که صرفاً بروند خارج ؟!
 10. ما وقتی زیر موشک بودیم میگفتیم این کارها صرفاً جنگ تبلیغاتی است ولی حالا که روی موشک هستیم میگوئیم نیست ؟!
 11. ما برای جنگ روانی روی موشکهایمان صرفاً عکس رهبری را میچسبانیم تا در آسمان برای کفترها تبلیغات بشود ؟!
 12. جمهوری اسلامی صرفاً در خود ایران جنگ تبلیغاتی میکند ولی در بقیه جاها جنگ راست راستکی راه می اندازد ؟!
 13. وبلاگنویسها را اعدام میکنند بعد میگویند اینها صرفاً میخواستند عملیات روانی راه بیندازند ؟!
 14. چه خوب شد که بالاخره یک نفر در جمهوری اسلامی فهمید کارهای دشمن ایندفعه دیگه صرفاً جنگ تبلیغاتی نیست ؟!
 15. کاش زور ما به اندازه امریکا بود تا جمهوری اسلامی بفهمد اینهمه تحصن و اعتصاب ایرانی ها صرفاً جنگ تبلیغاتی نیست ؟!
 16. حالا رفسنجانی صرفاً این وسط چی میگوید ؟!
 17. این وقتی خودش رئیس جمهور بود اینقدر فرمایش نمیکرد که صرفاً حالا میکند ؟!
 18. احمدی نژاد رئیس جمهور شد تا اینجور موقعها بقیه صرفاً بجای او حرف بزنند ؟!
 19. من چرا توی این سه تا شماره آخری نمی نویسم جنگ و عملیات و تبلیغات و روان ؟!
 20. آخه خودتان گفته اید بی زحمت نوشته های "شماره دار" من کوتاهتر باشد ؟!

(**) --> این الآن کسی نیست ولی مردم میگویند ای کاش بجای اون عقب افتاده الآن این رئیس جمهور بود !