2015/04/07

#1454

بخیه به آبدوغ، با مهران مدیری!خب خوشبختانه مهران مدیری هم توانست با تلاش فراوان خودش و خصوصاً تیم نویسندگانش، از تولید بهترین طنزهای تلویزیونی کشور برسد به بخیه به آبدوغ. فعلاً امیر مهدی ژوله بعنوان یکی از مهمترین نویسندگان مدیری سرگرم قربان ظریف، صدقه‌ی مذاکرات است و وقت زیادی ندارد. با فرمول تولید برنامه‌های اخیر مهران مدیری هر کدام از شما می‌توانید از الآن تا نوروز سال آینده برای شبکه خانگی یا تلویزیون ایران برنامه طنز بسازید و مطمئن باشید که پخش هم می‌شود.

روش تولید:

یک- یکی از دیالوگ‌های طنزی که روزانه هزارتا هزارتا توسط ملت تولید و در وایبر توزیع می‌شود را انتخاب کنید.
دو- دو نفر را بنشانید روبروی هم که از تمام توان‌شان برای اینکه نتوانند همان یک جمله دیالوگ را بگویند استفاده بکنند.
سه- هر بار که نتوانستند جمله را بگویند خودشان و چند نفر دیگر بعنوان عوامل پشت صحنه هر هر بخندند.
چهار- این کار را حدود بیست دفعه تکرار و ضبط کنید.
پنج- این بیست دفعه را در نوزده دقیقه بعنوان پشت صحنه نشان بدهید.
شش- ده دقیقه هم بین برنامه پیام بازرگانی پخش می‌شود. روی همکاری صدا سیما صد درصد حساب کنید.
هفت- بعد از پخش تمامی تبلیغات، همان دو نفر روبروی همدیگر بنشینند ولی ایندفعه بتوانند دیالوگ‌شان را در یک دقیقه بگویند.
هشت- تیتراژ و بند و بساط.
نه- اسم امیر مهدی ژوله بعنوان سرپرست نویسندگان حتماً در تیتراژ بیاید.
ده- شما نیم ساعت برنامه طنز ساخته‌اید!