2012/04/06

#1119

شورای نگهبان به رأی خاتمی تولید داخلید !


همزمان با ابطال آراء حوزه انتخابیه دماوند که اسم یکی از توابعش وادان است و داداش آدم ویلا دارد ، یکی از رأی دهندگان محترم که روز انتخابات به قصد تحریم فعال از منزل خارج و سپس مخفی و بعد به "جمهوری اسلامی" رأی داد و الآن اگر خبری از او دارید بگوئید تا خانواده‌ای را از نگرانی نجات بدهید ، حسب احوال موجود بعد از حدود سه سال متوجه شد که "رأی منو دزدیدن دارن باهاش پز میدن" دقیقاً یعنی چی . به همین مناسبت فصل جدیدی از اصلاحات نظام که قبلاً ورق خورده بود وارد فاز جدیدتری شد و در خیلی جدیدترین فاز خود اعلام نمود حالا که اینطوری شد اول رهبری باید ما را ببخشد بعد ما او را ببخشیم .

به اعتقاد ناظران بین المللی مستقر در اتحادیه تخلیه چاه دماوند ، این اقدام ، مقارن با سال حمایت از تولید داخلی ، بشدت "بو" می‌دهد و باید فوراً نسبت به تخلیه‌ی چاه مربوطه اقدام عاجل نمود . همچنین صنف شریف ماله‌کش از انحلال سندیکای خود خبر داد و گفت ما همان حضور "یارو" در انتخابات را هم نتوانستیم آخرش اساسی ماله بکشیم چه به این یکی . سندیکای مزبور استفاده از پوشک مای بیبی را پس از انحلال خود امری لازم برای امروز یومیه‌ی اصلاح طلبان دانست و از رجبعلی مزروعی خواست تا برای "سازش با نظام" دنبال یک لنگه پنجره‌ی دیگر بگردد .

به همین مناسبت "یارو" که همان موقع رأی دادن هم تمام تلاشش را کرد که کسی نفهمد و نشد ، پس از اعلام ابطال رأیش به "جمهوری اسلامی" بر اثر شدت تألمات وارده ده دقیقه گریه کرد . این آبغوره که در راه سازش با نظام گرفته شد اولین تولید داخلی نامبرده در سال جدید محسوب گردیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بتواند جامعه‌ی اصلاح طلبان را در امر تولید داخلی به خودکفائی برساند . جمعی از آگاهان با ارسال توصیه نامه‌هائی به محل ایشان (چون کار ندارد فقط محلش حساب می‌شود) ، اکیداً توصیه کردند که چنانچه انتخابات در وادان دماوند تجدید شد و ایشان دوباره قصد هواخوری و دیدن برادرش کرد ، ایندفعه رسماً و علناً عین آدم برود رأی بدهد چون در هر حال گهش درمی‌آید !