2012/03/15

#1108

«پنجره»ی سازش اصلاح‌طلب‌ها رئیس «تشخیص» ماند!

رهبری جایزه‌ی بچه‌های خوب را می‌دهد.  وی همچنین در لبیک به رجبعلی مزروعی که گفته بود «هاشمی و خاتمی پنجره‌های سازش ما هستند و ما نباید این پنجره‌ها را ببندیم» ، بطور داوطلبانه شخصاً یکی از پنجره‌ها را باز کرد . پیرو این بازشدگی اعضاء «مجمع تشخیص مصلحت آقا» که توسط رهبر انتخاب و توسط مردم تماشا می‌شوند ، انتخاب شدند . بر اساس این انتخابات آزاد جدید «علی اکبر هاشمی بازشده» با اینکه سیصد دفعه از تمام سمتهای رسمی خداحافظی کرده بود و پیش از این پنجره‌ی او در مجلس خبرگان بسته شده بود ، علیرغم میل باطنی به پاس اینهمه پسر خوب بودن در ایام اخیر خصوصاً عدم اظهار نظر در مورد حکم یکسال زندان دختر برگ گلش ، همچنان بعنوان رئیس تشخیص چیزهائی که به مصلحت رهبری است ابقاء شد و جامعه‌ی اصلاح طلبها که هم‌اکنون یک لنگ (لنگه‌ی اصلاح شده) از پنجره‌شان باز شده خوشحال گردیده و ابراز امیدواری کردند که آن یکی لنگشان هم که در بخش دوی توابع وادان دماوند سیب می‌خورد بزودی باز بشود ..........