2012/02/07

#1081

اولین آیات وحی الهی به زبان چینی نازل شد !

به تندرستی و میمنت و دل خوش در راستای تعامل همه جانبه و بهینه بین ایران و دوست و برادر چین ، اولین قرآن به زبان چینی در حضور برادر "سلیمان بای جی سو" به نمایندگی از مسلمانان جهان واحد دیوار چین رونمائی شد . در اینجا ضمن آرزوی اینکه بزودی مفاتیح الجنان و وصیتنامه سیاسی-الهی امام نیز بدلیل کاربرد زیاد به چینی ترجمه بشود تعدادی از آیات الهی مندرج در این قرآن اینجا می‌آید :

  創  ۞
 چونگ چینگ بونگ (از اعجاز چینی است کسی نمی‌داند یعنی چی)


你知道什麼 ۞
و تو چه می‌دانی که چین کجاست الدنگ ؟

我認為,我們當然有我們的眼睛他們正在做方式 ۞
پس خیال کرده‌ای ما چون چشمهایمان اینجوری است خودمان هم اینجوری هستیم ؟

你肯定我們厚愛和好評姿勢壽衣和卡爾巴拉۞
همانا ما برای شما مهر و تسبیح و عبا و عمامه و رکعت شمار و چفیه و کفن کربلا ساخته‌ایم

否決所有決議 ۞
و تمام قطعنامه‌های شما را وتو کرده‌ایم 

我們拋出你有假冒偽劣一切 ۞
و هر چی بنجل داشته‌ایم به شما انداخته‌ایم 

務必繁榮  ۞
باشد تا رستگار شوید
 
採取 ۞
ولی نشدید
 
所以我們擊敗中國۞
پس دادیم شما را با چماق چینی کتک بزنند

你的車灑水中國 ۞
و با ماشین آب پاش چینی خیس‌تان بکنند
 
逼你成功 ۞
تا به زور رستگار شوید
 
正如我們已經成功我們自己的國家 ۞
همانطوریکه امت خودمان را زوری رستگار کرده بودیم قبلاً
 
當然,我們自己你的錢肚子 ۞
و با پولهای شما شکم ملت خودمان را که خیلی زیادند سیر نمودیم
 
因為動物自己的座位上 ۞
چونکه کم کم داشتند بین چهارپایان صندلی را هم می‌خوردند


 雖然我們肯定喋喋不休神是能夠能夠做任何事情 ۞
همانا ما هم عین این جغجغه‌ ای که خدایمان است به هر کاری قادر و توانائیم

如果真實我們說一首詩 ۞
اگر راست می‌گوئی برو یک آیه عین اینهائی که ما گفتیم بیاور

 套鞋我們的話使 ۞
یا یک آفتابه عین اینهائی که ما می‌سازیم بساز
 
否則,澄平۞
وگرنه چونگ چینگ بونگ (اینرا هم کسی نمی‌داند . احتمالاً آدرس کهریزک آنطرفها باشد)
 
阿里和佛陀偉大的真理 ۞
صدق بودا العلی العظیم !