2012/01/16

#1077

جهت بازگشت اصغر فرهادی به وکیل و وثیقه نیازمندیم !

به مناسبت بسته شدن خانه سینما یکی از ساکنین آن خانه موفق به دریافت جایزه‌ی گلدن گلوب گردید و فوراً کشورهای امریکا، آلمان، فرانسه، هلند و چند جای دیگر آمادگی خود را برای پذیرش پناهندگی وی اعلام نمودند. به همین مناسبت همچنین در ایران شعبه‌ی ۱۵ برررسی تخلفات هالیوود وزارت ارشاد طبق روال به ریاست یک آخوندی، با صدور احضاریه‌ای به نشانی خواهر مدونا از وی خواست تا بعنوان ضامن، اصغر فرهادی را ظرف مدت حداکثر نیم ساعت جهت تشویق و دریافت لوح تقدیر و ضمناً چند سوال کوچک به آن شعبه تحویل نماید. شعبه‌ی مذکور در پاسخ به خواهر مدونا که «من کی ضامن اصغر فرهادی شدم خودم خبر ندارم؟» گفت بما چه؛ می‌خواستی جایزه را بدی یکی دیگه بهش بده. گفته می‌شود فرهادی در واکنش به این اقدام خطاب به شعبه‌ی مورد اشاره گفته است تشویق و تقدیر نخواستیم خیلی ممنون؛ آن چند سوال کوچک را هم ایمیلی بفرمائید ما از همینجا جواب می‌دهیم..........