2011/10/31

#1044

گل زدن با دست ممنوع شد!


 در راستای اینکه بر اثر خوشحالی پرسپولیسی‌ها پس از گل زدن به داماش گیلان «دست»گاه فوتبال ایران جریحه‌دار شد و استیلی این «دست»آورد را به هواداران پرسپولیس «تقدیم کرد» و محمد نصرتی هم که هنوز دستش یک بوهائی می‌داد در همین رابطه گفت «شوخی کردم»، ما ضمن خوشحالی زیاد از اینکه خدا را شکر قضیه شوخی بود که دست نام‌برده تا کتف به یک جاهای شیث رضائی وارد شد، اگر جدی بود لابد نصرتی تا کمر به عمق شیث نفوذ کرده بود و همچنین ضمن تاکید بر اینکه تجربه ثابت کرده که اتفاقاً وقتی علی پروین در هر جای کادر هر تیمی باشد بهترین راه برای حل مشکل شیث و امثالهم همین «دست»آورده است و بازم ضمن خوشحالی زیادتر از اینکه در همین رابطه محمود خوردبین بعنوان عامل تحریک انگشت نصرتی، که یکجائی از دستش است، بالاخره انتظار چششش خر را برآورده کرد و از سمت خود به اخراج رسانده شد و سردار رویانیان فرمانده تیپ ۲ زرهی لشکر پیاده‌ی باشگاه پرسپولیس هم دستور داد که کمیته انضباطی باشگاه «همین امشب» تشکیل جلسه بدهد ولی ما هنوز نتوانسته‌ایم بین «همین امشب» و «دست»گاه تیم رابطه خاصی برقرار بکنیم لذا آئین نامه مقرراتی فدراسیون فوتبال که آنهم تصادفاً «همین امشب» به «دست»گاهمان ارسال شد عیناً اینجا آورده می‌شود: ..........