2011/07/13

#996

آقای کواکبیان؛ دماغ شما به سمت راست «منحرف» است !

مصطفی کواکبیان بعنوان تنها اصلاح‌طلبی که از خاتمی هم بیشتر اصلاح‌طلب است تلاوت کرد که «اگر انتخابات آزاد باشد در آن شرکت می‌کند». در همین راستا سایت کلمه که در هفته‌ی گذشته بعد از حرف‌های خاتمی و خصوصاً تاج‌زاده سیصد بار افعال «می‌کنم»، «نمی‌کنم»، «می‌دهم»، «نمی‌دهم» را صرف کرد با حالتی شبیه به خر کیف ضمن درج تلاوت کواکبیان از شکست «جریان انشعابی» خبر داد . البته ما نمی‌دانیم این «جریان انشعابی» چرا ما را یکدفعه یاد «جریان انحرافی» می‌اندازد همچنین اینرا هم نمی‌دانیم که چرا برادران شورای هماهنگی و دار و دسته‌ی سایت کلمه که همه‌شان هنوز هم توی ایران هستند و به همین خاطر فرانسه‌شان دارد خوب پیشرفت می‌کند اینهمه اصرار دارند که همچنان بعنوان شعبه‌ای از جمهوری اسلامی با حفظ تمام صفات و مشخصات حرف بزنند و رفتار بکنند لیکن به همین مناسبت ستاد برگزاری انتخابات آزاد با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید مجدد بر انحراف دماغ کواکبیان به سمت راست موارد آزاد بودن این انتخابات را به این شرح اعلام و ابراز امیدواری کرد که با این موارد هیچ جای کواکبیان هیچ وقت به سمت چپ منحرف نشود خدای نکرده :