2011/04/14

#932

هنربندان : بهنوش ، دماغ ، اخراجیها !


در آخرین جلسه‌ی مهم ما که در یک کمپ اسرائیلی با حضور شیمون پرز و هیلاری کلینتون برگزار شد ،مقرر گردید به جهت نابودسازی فرهنگ و هنر اصیل ایرانی در سینمای معناگرا مبلغ هشتصد میلیون دلار تنهائی دریافت نموده و از الآن تا آخر سال هر هفته در همین ستون بیفتیم به جان عوامل و بازیگران شریف فیلم اخراجیهای چهار که بزودی ساخته و بلافاصله توسط ضد انقلاب کپی و تکثیر می‌شود . لیکن از آنجا که سال پنجاه و دو هفته دارد و هنربندان حدود چهل و پنج هفته منتشر می‌شود و عوامل فیلم از هر دوی اینها خیلی بیشتر است؛ لذا پولها را گرفتیم و قرار شد جوری وارد عمل بشویم و هر هفته سراغ کسانی برویم که هر کدامشان بتنهائی ده بیست نفر را راحت جواب بدهند . بر این اساس و با شرط جوابگوئی به ده بیست نفر بلافاصله یاد بهنوش بختیاری افتادیم که اتفاقاً نقش بسزائی هم در ارتقاء فرهنگ ایرانی در اخراجیهای سه داشت و ماجرا از همینجا شروع شد . توضیحاً اینکه چنانچه کسی دلش برای فرهنگ و هنر اصیل سینمای معناگرای ایرانی می‌سوزد برود از حسین طائب که اخیراً در فیس بوک گفته می‌شود خوب برای ماها خرج می‌کند ،همینقدر پول بگیرد وبدهد بما تا بی‌خیال بشویم ، یک قرون کمتر هم نمی‌گیریم ! ..... ادامه .....