2011/03/25

#918

تلویزیون رسا اخراجی‌ها را پخش بکند !


این بهترین کاری است که یک رسانه که مدعی سبز بودن است می‌تواند انجام بدهد . مشکل کجاست ؟ ببینم ، تلویزیون رسا نمی‌خواهد به مناسبت نوروز یک فیلم برای ملت پخش بکند ؟ از همین الآن برای سیزده بدر اعلام پخش بکند من خودم تمام هفته را برای زمان پخش فیلم در رسا تبلیغ می‌کنم . اینطوری هم آنهائی که در خفا و آشکار واقعاً دلشان می‌خواهد که فیلم را ببینند ولی نمی‌خواهند سینما بروند تا آمار اکران بالا نرود مشکلشان حل می‌شود هم آنهائی که نمی‌خواهند فیلم را ببینند ولی دائم دغدغه‌ی تکثیر فیلم را دارند که یک حال اساسی به این یارو ده‌نمکی و دار و دسته‌اش بدهند . هیچ مشکلی هم برای رسا پیش نمی‌آید . تهش کیهان و فارس می‌خواهند دوتا مطلب بزنند که آی ملت بیا و ببین که اینها برای جذب مخاطب به پخش اخراجی‌ها متوسل شده‌اند . اولاً همان کیهان و فارس را هیچکسی نمی‌خواند جز همین بر و بکس طنزنویس خودمان برای استخراج سوژه دوماً به محض اینکه رسانه‌های آنطرفی همچین غلطی بکنند رسانه‌های اینوری خوب بلدند که چطوری بنشانندشان سر جا . اصلاً سر جا نشاندن نمی‌خواهد که ، مگر ما تا حالا صد دفعه از مناسبتهای خودشان علیه خودشان استفاده نکرده‌ایم ؟ خب چرا حالا اخراجی‌ها مناسبت ما نباشد ؟ مگر نمی‌گوئید بیرون رفتن هزینه دارد ؟ خب حالا می‌توانیم بنشینیم سر جایمان یک خرج اساسی بگذاریم روی دستشان .

اگر هم رسا برای تهیه‌ی نسخه‌ی قابل پخش فیلم مشکلی دارد باز هم من خودم شخصاً قول می‌دهم که از هر لحظه‌ای که اعلام بکنند فیلم را ظرف دو ساعت برسانم دستشان . خب ، دیگر مشکل کجاست ؟ ترا به خدا کسی برای من منبر نرود که تلویزیون رسا حسب رسالت تاریخی خود در این برهه‌ی حساس و اینا . اینها را سی سال است که رسانه‌های جمهوری اسلامی دارد می‌گوید ، ولمان کنید جان مادرتان ، بگذارید یکدفعه هم یک تلویزیون بدون رسالت یک کاری بکند . تازه اگر قرار به ایفاء رسالت باشد هم فی الحال هیچ رسالتی بالاتر از این قبیل کارها نیست . بگذارید اگر یک سال است که دارید می‌گوئید "جنبش تغییر فاز داده است" بیفتیم روی اینجور فازها . بدون هیچ و حتی کمترین و کوچکترین هزینه‌ای .

ببین نمی‌خوام غرغر کنم و نق بزنم ، ولی تلویزیون رسا هم بیاید یکبار هم که شده با همه و برای همه باشد . نه فقط مخصوص توضیح رسانی برای سایت کلمه . اصحاب رسا هم که تقریباً با حفظ سمت اعضاء شورای هماهنگی و اعضاء کلمه و اعضاء خیلی چیزهای دیگر هم هستند و صبح ظهر شب از همه انتظار همراهی دارند خودشان هم بیایند و یکبار با بقیه همراه بشوند . اصلاً این شورا و سایت و تلویزیون خیلی باحال است : فقط یکجور اعضاء دارد ، غیر از خودشان هم هیچ خدائی را بنده نیستند ! تجمع آراء را حال میکنی ؟ بابا اعضاء محترم ؛ یک کمی سبز بودم اونم بعضی وقتها بد نیست بخدا !