2010/11/06

#840

جمیله ، نمرده ، این دولته که مرده !


بدینوسیله نظر به اینکه گور پدر سیزده آبان و از آنجا که الهی سایر مناسبتهای بعدی هم ایشالا برود لادست بقیه‌ی مناسبتهای قبلی و نیز با توجه به اینکه اصلاً مناسبت رو ول کن داداش ، جمیله رو عشق است و همچنین با توجه به اینکه کلیه‌ی آحاد ملت سبز ایران بعد از بوقی در یک حرکت ملی و یکپارچه دیروز تابحال تمام زندگی‌شان را ول کرده‌اند خـِر جمیله را چسبیده‌اند که این خود نشان از اهمیت فجیع هنر یکی نزد ایرانیانیان است یکی نزد قر کمر و بس می‌دهد لذا ما نیز در اینجا به جهت همراهی با جنبش حق طلبانه ملت ایران مراتب تبریک و خوشحالی زیاد خود را از زنده بودن جمیله اعلام نموده باشد تا کودتاگران بدانند که صدای سبز این ملت خاموش شدنی نیست .

همچنین از همینجا به برادران منحوس ارتش سایبری سپاه اعلام می‌نمایم چنانچه فکر کرده‌اید عمراً می‌توانید کمترین روزنه نفوذی در سایتهای ما علی الخصوص بالاترین و فیس بوک بیابید و با انتشار خبرهای پرت و جعلی همچی تمیز دو سه روز ما را از خبرهای اصلی‌ دور نگه بدارید بگذارید سر کار ، بدانید که ما با کمک خودتان این آرزوی شما را به گورتان خواهیم برد و اگر نشد که ببریم هم از همینجا پیشکی یک فاتحه نثار گور آمال و آرزوهایتان روانه می‌نمائیم باشد تا ما دقیقاً از یک سوراخ روزی سی دفعه گزیده بگردیم .

در پایان مراتب تقدیر و تشکر خود را از جناب مهندس موسوی نیز صادقانه ، وجدانی و قلباً اعلام می‌نمایم که این وسط جهت همراهی با ملت سبز ایران یهو برنداشت در یک "اقدام انقلابی" زرتی برای جمیله بیانیه بدهد ! بدیهیست که ایشان مثل ما بیکار نیست و یک عالمه نقشه و طرح و برنامه و کلاً کارهای مهمتری در جنبش دارد !

قربان همه‌تان می‌روم ، شدید !