2010/08/04

#801

صدای منرا از خط مقدم اعتصاب غذا در پاریس می‌شنوید !


  1. یاد خط مقدم خیابانهای تهران بخیر . اصولاً نمیدونم چه جوریه هرجا که خط مقدم داشته باشه ما هستیم ! 4873 گیگا بایت هم مصاحبه کردیم به صدای امریکای جهانخوار گزارش دادیم .
  2. پلیس اینجا شخصیت نداره بجای اینکه اشک‌آور بزنه ما رو با کتک متفرق کنه ببره تجاوز کنه تازه یک ایل آدم آورده که مواظبمون هم باشه . ما هم که بد عادت ، نزدیک بود درگیر بشیم !
  3. ضمناً ماشینهای پلیس ضد شورش فرانسه هیچکدومش چینی نبود . پرسیدیم چرا ؟ گفتن خودمون از شما پژو 405 خودروی ملی وارد می‌کنیم ، ماشین داریم . گفتیم خب !
  4. ساعت شش بعد از ظهر تازه یادمون افتاد زکی ! ما که اعتصاب غذای خشک نکردیم که ! صبح تا حالا چرا آب نمی‌خوریم پس ؟
  5. وسط اعتصاب غذا متوجه احضار دوتا دیگه از رفقا توسط پلیس وحشی جنایتکار فرانسه شدیم . دوتای دیگر از رفقا هم که برای امروز احضار شده بودن صاف صاف رفتن سالم و سلامت هم برگشتن . اینکه چرا ناپدید نشدن نفهمیدیم چرا !
  6. از آنجا که محل اعتصاب غذای ما فقط بیست متر با سفارت جمهوری اسلامی فاصله دارد هیچکسی هیچ جوری هیچ صد دفعه از هیچ جای ما رد نشد که ازمان عکس و فیلم بگیرد . رفقا گفتن بذار فیلم بگیرن ، مثلاً میخوان چه گهی بخورن ؟ رفقا تهران هم که بودن همینو میگفتن که الآن همه اینجائیم !
  7. خوبی اعتصاب غذا در زندان اینست که کفش پات نیست راحت هم می‌تونی دراز بکشی بخوابی . اینجا صبح تا حالا پای همه شده قدّ یه قابلمه فقط هم باید بایستی هر کیو می‌بینی بگی ارادت داریم ، مخلص شما ، اعتصاب از ماست !
  8. ضمناً اعتصاب غذاست ، اعتصاب سیگار نیست که . تازه گشنمون هم هست اعصاب نداریم . گفته باشم !