2010/07/29

#795

تا نباشد چیزکی موسوی نگوید چیزها !از آنجا که سرانجام بعد از 22 سال یک فقره سند استعفاء موسوی بالاخره به ضرب بیل افشاء شد متن کامل این سند وحشتناک محرمانه که قبلاً بطور کامل هیچ جا منتشر نشده اینجا می‌آید :

بسم الله الچیز الرحیم
محضر مبارک ولایت مطلقه فقیه آینده که بنده خیلی به چیز آن التزام دارم
سلام علیکم

احتراماً خواستیم چیز کنیم لیکن محض اینکه دشمن یکوقتی خدای نکرده از چیز ما سوء استفاده نکند دلائل چیزمان را با مهر "فجیع محرمانه" به خدمت ارسال می‌داریم :
  1. بنده پریشب با حاج احمد آقا یکجا نشسته بودیم خیلی اتفاقی متوجه شدم الآن که سال 67 است ما از سال 59 تا حالا در حال جنگیم . البته بنده بعنوان رئیس دولت هنوز نمیدانم با کجا در حال جنگیم ولی به نظر حقیر صلح کنیم بهتر است .
  2. دیروز داشتیم از یکجائی رد می‌شدیم دیدیم همه صف وایساده‌اند . پرسیدیم چه خبر است ؟ گفتند زرشک می‌دهند . گفتیم نه بابا ؟ با چی ؟ گفتند با کوپن . گفتیم مگه ما اینجا کوپن هم داریم و همه بما خندیدند . بی زحمت اگر از طرف دولت کوپن پخش می‌کنید یک ندائی هم بما بعنوان رئیس دولت بدهید اینقدر چیز نشویم .
  3. جهت بیابان زدائی رفته بودیم خاوران دیدیم همه بما فحش می‌دهند می‌گویند قاتل . گفتیم مگر ما به چیز شما چیزی کردیم که می‌گوئید قاتل ؟ گفتند دولت چهار هزار نفر را اعدام کرده بعنوان رئیس همان دولت میخواهی بهت بگوئیم خواهر جمیله ؟ جسارتاً اینها را که از طرف ما اعدام می‌کنید قبلش یک خبری چیزی بدهید اصلاً شاید ما خواسته باشیم بیشتر اعدام کنیم .
  4. آقای لاریجانی دیشب که از مکه برگشته بود رفتیم پیشش دیدیم روی چمدانهایش نوشته made in usa مهر فرودگاه واشنگتن هم خورده . گفت ما از طریق پنج کانال با امریکا از پائین رفت و آمد داریم از بالا فحش و فحشکاری . تلویزیون را گرفتیم دیدیم ما دوتا کانال بیشتر نداریم توی هر دو هم حضرت امام نشسته دارد به شیطان بزرگ فحش می‌دهد یک عده هم گریه میکنند . این چطوری از پنج کانال با امریکا رابطه دارد حال آنکه ما دوتا کانال بیشتر نداریم ؟
  5. یارو از لبنان برداشته نامه داده می‌گوید ببخشید دولت شما چرا اینقدر در امور داخلی ما چیز فرو میکند ؟ گفتیم دولت ما ؟ گفت آره بیا اینهم سندش . به جان همین امام سندها را که دیدیم پشم چیز ما یکدفعه کلاً ریخت . گفت شما جداً برای هیچ چیز دیگر اندوه ندارید که فقط اندوه ما دارد شما را می‌کشد ؟
  6. جلوی خانه ما روی دیوار نوشته‌اند "دولتی که پاچه شلوار را تیغ می‌اندازد باید شاشید توش" . ببینم این حضرت امام مگه تیغ انداختن را ممنوع نکرده بود ؟ پس چرا ما این مدت اینهمه ریش گذاشتیم به چیزمان تیغ نزدیم هیچوقت ؟ دوربین مخفیه ؟!
  7. دیروز به وزیر اقتصادمان گفتیم چه خبر ؟ گفت بتو چه چه خبر ؟ مگه فضولی ؟ نخست وزیری ، کمیته نیستی که هی درباره چیز ما سوال میکنی . گفتیم ببخشید منظورتان کمیته‌ امداد حضرت امام است دیگر ؟ گفت نخیر ، همین کمیته‌ای که دولت راه انداخته خشتک مردم را سرشان پرچم کرده . گفتیم آها ، حالا فهمیدم ، دولت موقت را می‌فرمائید ؟ گفت نخیر ، همین دولت دائم امام خامنه‌ای که تو رئیسش هستی .
  8. یک خاطره هم از حضرت امام تعریف بکنم . یکروز تعطیل بودیم رفتیم جماران یک هوائی تازه کنیم دیدیم تمام وزراء ما دارند از بیت حضرت امام می‌آیند بیرون . پرسیدیم ببخشید شما هم هوا خوری تشریف آورده‌اید ؟ گفتند نخیر ، امام با هیئت دولت جلسه داشت آمده بودیم خدمتشان . رفتیم خدمت امام گفتیم ببخشید شما با چیزهای ما جلسه میگذارید چرا بما خبر نمی‌دهید ؟ به آقای خامنه‌ای اشاره کردند گفتند می‌خواستیم خبر بدهیم لکن این نگذاشت . (با ابرو اشاره کردند و همه چند دقیقه گریه کردیم بعداً آقای رفسنجانی گفتند اشاره ابروی حضرت امام یکجوری بود که یعنی بعد از من این رهبر بشود !)
چیز حسین چوزوی
14 شهریور 1367
(اگر تاریخ را هم به اسم دولت اشتباهی به ملت نگفته باشند !)