2010/07/01

#771

اونکه بما نریده بود همین ملک عبدلله کون دریده بود !

عکس از پائین نداشتیم دیدیم پائین و بالاش هم همچین فرقی با هم نمیکنه اینو گذاشتیم !

فیگارو نوشت "ملکه عب دولا در جریان دیدار اخیر خود با "اروه مورن " وزیر دفاع فرانسه در جده اعلام کرد: «ایران شایستگی و لیاقت موجودیت را ندارد .» مشخص نیست که واکنش وزیر دفاع فرانسه در زمان شنیدن این انتقاد از زبان پادشاه عربستان چه بوده است ." در اینجا ما از آنجا که این چند وقت که فرانسه هستیم با تمام واکنشهای این فرانسوی‌های کله سکسی کاملاً آشنا شده‌ایم تعدادی از واکنشهای احتمالی اروه مورن را بعد از شنیدن این "انتقاد" در زیر می‌آوریم :
  1. سرش را چند دفعه به اینطرف آنطرف تکان داد گفت خاک بر سرت کنن مموتی ! ببین چه گهی تو این مملکت زدی که این بچه قرتی کادیلاک سوار دیروز ، امروز داره برات اینجوری جفتک میندازه .
  2. زنگ زد سارکوزی گفت باز این یارو مارمولکش زیاد شد ببین داره چه جفتکهائی میندازه . چیکارش کنیم ؟ به توتال بگیم یه چند وقت شیر شتر و پشم سوسمار رو ببنده روشون فرق حرف زدن و زر زدن رو بفهمه ؟
  3. تو روی عب دولا خندید تو دلش گفت آخه بابا چاقال سینه کفتری ! همین ایران حتی با همین اوضاعش اگه نبود که آخه خره منم الآن اینجا نبودم . برو خداتو شکر کن که از صدقه سری همین ایران ما هی میایم اینجا میریم .
  4. بازم تو روی عب دولا خندید تو دلش گفت آره دیگه . ایران هر کاری کرد آبجی ننه‌شو با پول نفت هی زرت زرت نفرستاد پاریس گردی که تو یکی از همین سفرها توی گنده بک عین سنده پس بیفتی . آره !
  5. همین ! بسه ته !