2009/12/17

#596

ببخشيد آقای امام حسين ما امسال يه كمی با شما كار داريم !
.

ستاد برگزاري مراسم دهه اول محرم كه امسال اگر همينطوري پيش برود شب تاسوعا نشده علم يزيد را از پهنا فرو ميكند توي خشتك معاويه ، برگزاري مراسم امسال را در شبهاي مختلف به اين شرح اعلام كرد :

شب اول : سينه زني ، زنجير زني ، تو سر زني ، قمه زني ، باتوم زني ، تير زني ، اشك آور زني ، خود زني ، با شركت عده قليلي از عاشقان ابا عبدلله الميرحسين در سراسر كشور . در پايان مراسم به عزاداران شام نوشابه با شيشه داده ميشود .

شب دوم : مراسم معنوي حضور در صحنه بوسيله اتوبوس از شهرهاي مجاور و بصورت ميليوني . صد و بيست لشكر از نيروهاي انتظامي ، هنگ 32 عاشورا ، تيپ مكانيزه تاسوعا ، واحد هلي برد امام زمان امنيت اين مراسم را حد فاصل شوش - شابدل عظيم تامين مي نمايد از قرار هر نفر شبي دويست هزار تومان .

شب سوم : سخنراني پر فيض حاج مموت آراداني ، ارائه اسناد دليل حمله عثمانيها به قسطنطنيه جهت جلوگيري از ظهور امام حسين در صحنه ، افشاي نقش يزيد در به قدرت رسيدن اوباما و ارائه نمودار پسرخالگي عايشه با هيلاري كلينتون در دولتهاي قبلي (اين بالائيه مائيم) . در پايان مژده بهره برداري از چهار ميليون و هشتصد و سي و دو هزار سانتريفيوژ جديد كه قرار است بعداً ساخته بشود به عزاداران حسيني داده خواهد شد .

شب چهارم : ممانعت از حضور تعداد قليلي كه بجاي جيغ و نعره كشيدن قصد داشتند با سكوت عزاداري بكنند . در اين مراسم نوراني تعداد سه ميليون نفر از همان عده قليل در حال فرار شعارهائي عليه بيت يزيد دادند كه بعضاً خيلي هم بامزه بود . در يكي از اين شعارها آمده بود : يا ميرحسين بهانه س ، شخص يزيد نشانه س . شعار ديگر : بسكه علي پليده ، روي يزيد سفيده .

شب پنجم : مراسم ملكوتي حمله با ماشين آب پاش جهت خنك نمودن دسته عزاداران ميرحسيني ، زنجير زني به پهلو و زانوي عزاداران ، پاره شدن پوستر امام زمان (پاره شدن عكس امام خوب جواب نداد) ، برگزاري نمايش تعزيه قتل دكتر رامين پور اندرجاني ، گاز گرفتگي يكنفر توي رختخواب .

شب ششم : شايعه كذب محض ناپديد شدن تعداد قليلي از عاشقان ابا عبدلله الميرحسين در مراسم ديشب ، شايعه كذب محض دستگيري كروبي ، كذب محض ربوده شدن خود ابا عبدلله الميرحسين ، و تعدادي اكاذيب محض ديگر در مورد خاتمي و رفسنجاني و بقيه اغتشاشگران . در مراسم ديشب پاي سيد حسن خميني هم شكست كه چون از مامانش خجالت ميكشيد سه ماه رفت منزل يك فرد نيكوكار اينا اينم عكسش .

شب هفتم : سينه زني دسته هاي عزادار براي شهيد مروه الشربيني (يكي از متعلقات و ملزومات خشتك احمدي نژاد) ، قربان لبان مروه شربيني (لبان مذكور تشنه يا با ماتيك فرقي نميكند) ، دعاي زيارت طفلان مروه شربيني (توي خيمه شاهد ماجرا بودند ولي چون سنشان كم بود ما بجايشان حرف ميزنيم) . طرح هدفمند شدن رايانه و لپ تاپ در نماز جمعه اقامه ميشود .

شب هشتم : جدي شدن غيبت كذب محض سران اغتشاش ، حضور اين بيست و هفت درصد كه ميگن ايناهاش ، حركت هيئتهاي ميرحسيني بسمت مركز شهر . حمله قرآن به نيزه ها ، انتشار مقاديري فيلم و عكس كه مربوط به تاريخ الآن نيست (اين اتفاق قبلاً در ونزوئلا هم افتاده) ، پخش تصاوير رهبري در حال گريه براي (ببخشيد از دست) ابا عبدلله الميرحسين .

شب نهم : تحصن دسته هاي عزادار تا روشن نمودن تكليف يزيد ، جمع آوري حسينيه ها ، هيئتها و تكايا ، كشف روايات جديد در مورد كراهت عزاداري براي سالار شهيدان ، پخش فيلم كمدي ، شايعه كذب محض خروج بيست و هشت تا تريلي شمش طلا از مرز افغانستان ، شايعه كذب محض كناره گيري فرماندهان بسيج و نيروي انتظامي ، شايعه كذب محض فرار يزيد به سوراخ موش .

شب دهم : افشاگري زينب رهنورد عمه بلاكش قيام عاشورا ، تشييع پيكر شهداي عاشورا در بقيع زهرا ، حركت قافله سبز ميرحسيني براي فرو كردن الباقي علم يزيد به خشتك باباش و هفت جد و آبادش ، تسخير لانه جاسوسي در خيابان پاستور ، اعلام سي خرداد بعنوان مبداء تاريخ هجرت سبزها ، پيروزي خون بر شمشير ، آخ حالا باز قرررر تو كمرم فراوونه !