2009/12/10

#585

برای اولين بار در جهان به خ.ريت خ.ر جايزه تعلق گرفت !
.

در پي موفقيت بيت رهبري در كسب معتبرترين نشان رهبري جهان از عقب عرضه تي تاپ در نروژ سهميه بندي شد . دولت نروژ در يك نشست اضطراري كه در محل در عقب برگزار شد اعلام كرد با اين روند چنانچه قرار باشد به خ.ريت خ.ر هم جايزه داده بشود احتمال ميرود عنقريب رقابت شديدي در بين رهبران در عقب جهان براي نشان دادن خ.ريت بيشتر و دريافت تي تاپ آغاز بشود . اين درحاليست كه بين رهبران در عقب همينطوري رقابت در نگرفته جهان دارد عين برق بسمت خ.ريت پيش ميرود رقابت دربگيرد كه يه تيكه ميشود طويله .

همچنين مقرر شد با عنايت به اينكه ظاهراً اگر به خ.ر تي تاپ بدهي خيلي كيف ميكند و تي تاپ يك چيزي است كه علاوه بر لي لي پوت در دانشگاه تهران هم زياد توليد ميشود لذا مطابق با طرح تحول خ.ريت عرضه اين محصول سهميه بندي بشود . مطابق جراحي تحول اقتصادي تي تاپ كه در نروژ صورت گرفت نحوه سهميه بندي به شكل زير اعلام شد :

  1. زير 18 سال : دارنده ركورد جهاني بيشترين كودك اعدام شونده از دلايل مهم تي تاپ دادن به خ.ر .
  2. بين 18 تا 25 : دارنده ركورد جهاني بيشترين دانشجوي زنداني شونده از دلايل اصلي توزيع عادلانه تي تاپ .
  3. 25 تا 45 سال : دارنده ركورد جهاني بيشترين روزنامه نگار زنداني و اعدام شده ، خودشان عامل توزيع تي تاپ .
  4. بالاي 45 سال : اصولاً همه تي تاپ باز !
دانشمندان عوارض تي تاپهاي جديد را غير از چاقي مزمن مسائل خانوادگي عنوان كرده اند كه در زمان استفاده ، موقع شعار دادن علني در تجمعات غير قانوني عده قليلي فقط به پسر آدم مربوط ميشود ليكن وقتي كسي توي دلش به خر تي تاپ ميدهد ناخواسته سراغ خواهر و مادر اين جانور شريف و زحمت كش براي اسلام و مسلمين هم ميرود . در موارد اوليه شعارهاي علني تجمعات غير قانوني قليل ، آقا مجتبي به نمايندگي از خ.ر در چمن موفق به دريافت سهام عدالت تي تاپ گرديد ليكن در موارد بعدي ملت فقط به خود خ.ر تي تاپ داده اند . گفته ميشود دانشگاه نروژ با اين انتخاب بجا و شايسته به خود خ.ر و خواهر مادرش يكجا تي تاپ داد !