2009/09/22

#493

ببخشید شما تو کتابخونه زندانی میکنید که فکر آدم باز میشه ؟!
.
عطریانفر در گفتگوی گرم و صمیمانه و خصوصاً داوطلبانه تلویزیونی که هنوز رهبری نگفته اعتبار شرعی ندارد گفت "در زندان فکر من باز شد" . ما ضمن تائید این موضوع اعلام میداریم که به ده دلیل در زندان فکر عطریانفر که الآن تقریباً شهید زنده محسوب میشود باز شد :
  1. ما از همان اول مدرسه عادت داریم تا کتک نخوریم فکرمان کار نمیکند کتک که خوردیم فوری فکرمان باز میشود .
  2. این عادت بد را هم داریم که کاری را بیخودی انجام نمی دهیم . مثلاً بیرون از زندان فکرمان بیخودی باز بشود که چی؟ اینجا لااقل در تلویزیون نشانمان میدهند .
  3. اگر بیرون فکرمان باز بشود جاسوس میشویم برای همین فکرمان را در زندان باز میکنیم که همان اتهاماتی که داریم دوباره بهش اضافه نشود .
  4. در همین راستا اگر بیرون فکرمان باز بشود فوری زندانی میشویم فکرمان بازتر میشود اسراف است گناه دارد همان بسته باشد یکبار باز بشود برای اسلام کافی است .
  5. بیرون که باشیم کسی به فکر آدم نوشابه نمیدهد همینطور بسته میماند آن تو فکر آدم نوشابه میخورد باز میشود .
  6. فکر آدم با خود آدم نسبت مستقیم دارد هر کدام باز بشود آن یکی هم فوراً باز میشود .
  7. در زندان بدلیل حرکات کششی قد آدم بلند میشود آدم حس میکند نسبت به بیرون که بود رشد کرده بزرگتر شده فکرش باز میشود .
  8. در زندان با در بازکن بازجوئی میکنند فکر آدم باز میشود بیرون روی فکر آدم تشتک دارد باز نمیشود .
  9. بیرون آدم به دیگران فکر میکند حرف میزند زندان آدم به خودش فکر میکند تازه فکرش باز میشود میفهمد خودش هم آدم است .
  10. آن کاغذهائی که تلویزیون نشان داد و طرف هرکی بود خیلی خوش خط بود نوشته بود الآن فکر من باز شده عطریانفر هم خواند . چی فکر کردی ؟ فکر کردی عین بیرون از خودش حرف درمی آورد ؟!