2009/08/02

#445

ننگین ترین تحلیف تاریخ در پر افتخارترین کشور طول تاریخ ...
.

یکبار دیگر هم اینرا زمان تحلیف اوباما گفته ام و ولی امروز و باز بجا دیدم که قسمی از مکررات را تکرار کنم . تحلیف یک رئیس جمهور در امریکای چهار صد ساله و یک رئیس جمهور در ایران چهار هزار ساله :
 1. تحلیف اوباما را تمام دنیا با دهان باز تماشا کردند . آخر چطور میشود که کشوری ظرف چهارصد سال به پایه ای از دموکراسی برسد که یک برده رئیس جمهورش بشود . در تحلیف احمدی نژاد دهان دنیا بازتر است . چطور ممکن است یکی از اولین کشورهای تاریخ به جائی برسد که رئیس جمهورش برده باشد .
 2. در تحلیف اوباما هزاران پلیس مسئول مراقبت از مردمی بودند ثمره کارشان را می دیدند اینجا هزاران پلیس مسئول مراقبت از مردمی هستند که همه چیز می بینند جز ثمره کارشان .
 3. در انتخابات امریکا نقش رسانه ها در نشان دادن واقعیتها بخوبی دیده شد اینجا ما رسانه که نداریم ولی نقش یوتیوب در نشان دادن حقایق بخوبی دارد مشاهده میشود .
 4. در انتخابات امریکا یک زن با استفاده از توانائی هایش خودش را تا یک قدمی ریاست جمهوری رساند اینجا فاطمه رجبی در یک قدمی ریاست جمهوری هنوز درگیر چند همسری و تعدد زوجین است که مبادا زنان توانائی کاری داشته باشند .
 5. در انتخابات امریکا تمام مقامات اعتراف کردند که این حد از دموکراسی را هیچ جا نمیشود پیدا کرد اینجا هم نصف مقامات ما را دیروز بردند که به همین اعتراف بکنند بقیه شان هم یک کم دیگر که کتک بخورند بعداً میروند به همین اعتراف میکنند .
 6. مدتی بعد از انتخابات امریکا ، رهبر کاتولیکها پیام تبریک فرستاد اینجا کسی که به خودش میگوید رهبر مسلمانان هم همین کار را کرد منتها مدتی قبل از انتخابات .
 7. در انتخاب اوباما نقش مردم امریکا در تعیین آینده ی خود و کشورشان بخوبی معلوم شد اینجا نقش روسیه در تعیین تکلیف برای مردم ما بخوبی معلوم شده است .
 8. اوباما با تکیه بر اندیشه های مردان تاریخ امریکا به قدرت رسید این یکی با لگد زدن به اندیشه ی تمام مردان تاریخی کشورمان به قدرت میرسد .
 9. وقتی یک ژنرال امریکائی با ابهت درباره ی انتخابات امریکا حرف میزند احساس غرور میکند که سرباز چنین کشوری است اینجا وقتی فیروزآبادی درباره ی انتخابات حرف میزند خود امام زمان هم حالش بهم میخورد که کشورش چنین سربازی دارد .
 10. همسر اوباما بعنوان دختری که خون یک برده را دارد با انتخاب اوباما بانوی اول امریکا شد اینجا خون دختر یک ایرانی باید کف خیابان بریزد تا بخاطر انتخاب احمدی نژاد برده های افریقا جهیزیه داشته باشند و آن دختر بانوی اول ایران میشود .
 11. در انتخابات امریکا جریان اطلاع رسانی بقدری شفاف بود که کسی از دانستن جزئیات زندگی اوباما هم تعجب نکرد اینجا همه کف کردند وقتی یکنفر بالاخره جرأت کرد با کلیات به احمدی نژاد بگوید دروغگو .
 12. بعد از انتخاب اوباما مردم با عزیزانشان از هر فرصتی برای برگزاری جشن و شادی استفاده کردند اینجا مردم دارند از هر فرصتی برای برگزاری عزاداری عزیزانشان استفاده میکنند .
 13. به همین مناسبت بعد از انتخابات امریکا تمام دنیا به نشانه ی همراهی با مردم امریکا پایکوبی کردند بعد از انتصاب احمدی نژاد تمام دنیا برای همراهی با مردم ایران دستبند سبز بستند پاهایشان را کوبیدند زمین .
 14. اوباما بعد از انتخابات زندان گوانتانامو را چون خون از دماغ یکنفر آمده بود بست تا بگوید چقدر به افکار عمومی احترام میگذارد اینجا بعد از قتل محسن روح الامینی سوله های کهریزک را بستند بعد به افکار عمومی میگویند یالا بما احترام بگذار .
 15. بعد از انتخابات ایران رهبری خودش را جر داد که بگوید مردم به نظام رأی دادند در امریکا اوباما خودش را جر داد که بگوید بابا من هم ساخته ی همین نظام هستم شما به من هم رأی داده اید !