2009/07/31

#442

آقای رهبری سردخانه ی تره بار هم غیر استاندارد است
تعطیلش کن !

در راستای با توجه و نظر به اینکه انا مدینة العلم فاطی بابها در پاسخ به سوالات مکرر شما دلبندان مبنی بر علت غیر استاندارد بودن زندان کهریزک در اینجا تعدادی از علل آنرا محض خشنودی آقا و خوشگلی خانوم با همین دست چلاغمان در زیر می آوریم :

چرا زندان کهریزک غیر استاندارد بود ؟
 1. چون واجبی و پلاکارد و زیر پیراهنی نداشت ملت برای خودکشی خیلی دردسر میکشیدند آخرش مجبور میشدند با مشت و لگد خودکشی بشوند .
 2. چون اطرافش تپه برای قبر میت نداشت جنازه روی دستشان میماند مجبور میشدند بروند تره بار میت را لای خیار چمبر و شنبلیله جا بزنند .
 3. چون پسر یکی از فرماندهان سپاه آنجا از بین رفت درحالیکه فرماندهان سپاه و فک و فامیلشان همیشه فقط در جاهای استاندارد کشته میشوند .
 4. چون اگر استاندارد بود میگذاشتند وسط شهر نمیبردند یکجای پرت و پلا که وقتی بسته شد ملت تازه بفهمند کهریزک زندان هم داشته .
 5. چون در دوران احمدی نژاد استفاده میشده و در این دوران نورانی اگر شما یک چیز استاندارد پیدا کردید کهریزک را هم بگذارید روش .
 6. چون در سلولهای انفرادی اش که یکنفر جا میشود فقط دویست و شصت و هشت نفر جا میشد درحالیکه تعداد ما خیلی بیشتر است از پنجره میزدیم بیرون .
 7. چون در زندان استاندارد صدای نعره و عربده و کلنگ و اعتراف و سایر خبرها نباید بیرون بیاید درحالیکه کهریزک تا گوش یکنفر را می پیچاندند شبش صدای امریکا میگفت .
 8. چون ما زندان استاندارد زیاد داریم بعضی وقتها حسابش از دست جمهوری اسلامی در میرود دویست نفر که کشته شدند میفهمد استاندارد نبوده چون بیشتر باید کشته میداده .
 9. چون آدم را با چشم بند میبردند آنجا هیچکی آدرسش را بلد نبود کی به کیه اگر میگفتند کهریزک از آلکاتراس هم استاندارد تر است کی دیده میگفتیم لابد هست .
 10. چون یک زندان وقتی ساخته میشود میرود از کارشناسان استاندارد تائیدیه میگیرد این یکی هرچی کارشناس استاندارد بود را برده بودند همانجا زندان تائیدیه نداشت اینطوری شد .
 11. چون غلام شوشوی فاطی گفته بود "ما در ایران زندان به معنای واقعی نداریم" اتفاقاً ایندفعه راست گفته بود کهریزک یکی از همان زندانهای غیر واقعی .
 12. چون احمدی نژاد استاندارد همه چیز را خودش تعیین میکند بعد از سازمانهای استاندارد جهان میخواهد که خودشان را با استانداردهای ما وفق بدهند اگر ندهند میرود برای گوانتانامو سه سال افشاگری میکند .
 13. چون اقامتگاه کهریزک اصلاً زندان نبود چندتا سوله بود که آدمها میرفتند خودکشی میشدند بعد چون آدم فقط در زندان خودکشی میشود همینطوری سکینه خیاری شده بود زندان .
 14. چون وقتی آدم را به شکل استاندارد میبردند آنجا اگر زنده میماند به شکل غیر استاندارد می آمد بیرون خودش را که توی آینه می دید فکر میکرد یکنفر دیگر اشتباهی بجای او آزاد شده .
 15. چون رهبری میخواست دوباره استریپ تیز کند (استریپ ، پ دارد ، P ، همان که عربها نمیتوانند بگویند ، مثل تریپ ، خوب شد حالا ؟!) جلیلی هم در این استریپ تیز (پ ، P) برای ما نقش کف دست تف زده را بازی کرد !