2009/05/08

#362

...
آمیرحسین !
.
خلاصه اگر رژیم را سرنگون نکنی همین یه دونه رأی زورکی را هم بتو نمیدهم !
.

به این میگویند میرحسین و بانو . به آن قبلی ها میگفتند مموتی و لولو !

در راستای حضور میرحسین در دانشگاه مازندران و پاسخ به سوالات دانشجویانی که به طرفداری از او جمع شده بودند ولی به طرفداری از احمدی نژاد ازش درباره دهه 60 و بسیج و تغییر قانون اساسی سوال پرسیدند با اندکی فکر ابتدا خنده مان گرفت بعد برایمان سوال پیش آمد که اگر بجای میرحسین احمدی نژاد رفته بود دانشگاه مازندران چه اتفاقی می افتاد . برای این سوال حدود 1458756754567524 تا جواب به ذهنمان رسید که ده تایش در زیر می آید بقیه پیشکش :

** اگر این سوالات را از احمدی نژاد پرسیده بودند چه اتفاقی می افتاد ؟

1- نیم ساعت درباره امریکا حرف میزد به اسرائیل فحش میداد بعد همه برای دلاور هسته ای دست میزدند .
2- نیم ساعت درباره خفت و خواری دشمن در ژنو حرف میزد بعد همه در حمایت از غزه شعار میدادند .
3- میگفت اسامی باندهای مافیائی را اوائل خرداد منتشر میکنم بعد همه برای سلامتی رزمندگان صلوات میفرستادند .
4- یک کاغذ از جیبش درمی آورد لیست کارهائی که هیچکدامش در طول تاریخ بشریت انجام نشده ولی تمامش در سفر به قرچک ورامین انجام شده میخواند همه کیف میکردند .
5- یک کاغذ دیگر از جیبش درمی آورد درباره رشد 5/99 درصدی همه چیز آمار میداد صد و سی نفر برای آسفالت دانشگاه بهش نامه میدادند .
6- میگفت قدرتهای زورگوی جهان میخواستند با نامه سمی منرا در اصفهان ترور بکنند توطئه علیه ملت ایران ناکام ماند همه تکبیر میگفتند .
7- هیلاری کلینتون را به مناظره دعوت میکرد میگفت بزودی یک نامه برای شیمون پرز می نویسم که جواب ندهد آبرویش برود همه دست میزدند باز .
8- میگفت احدی از دولت حق ندارد برای من تبلیغ بکند بعد همانموقع یک عده غیر دولتی برایش دی.وی.دی دولتی پخش میکردند همه تماشا میکردند .
9- از راه اندازی 920 هزار سانتریفیوژ جدید و پرتاب نخستین فضانورد مسلمان جهان به فضا خبر میداد همه در حمایت از دلاور هسته ای علیه اسرائیل شعار میدادند .
10- برای قحطی در اتیوپی و سیل در جامائیکا و زلزله در ژاپن راه حل میداد میگفت در چهار سال گذشته عده ای با پخش پرتقال و سیب زمینی میخواستند ما را خراب بکنند بعد صل علی محمد بوی رجائی می آمد .
.
نتیجه علمی : اگر بجای میرحسین احمدی نژاد رفته بود اصولاً کسی هسته نداشت از اینجور سوالات بکند کار به جواب نمی کشید .
نتیجه تاریخی : ما همیشه عادت داریم تا دیدیم زورمان به یکی میرسد بخواهیم بزنیم خشتکش را سرش پرچم کنیم .
نتیجه فرهنگی : احمدی نژاد ارث پدرمان را خورد هیچی نگفتیم از میرحسین ارث پدرمان را نخورده طلب داریم .
نتیجه انتخاباتی : من این چیزها حالیم نمیشه . یا میرحسین باید برود تا آخر هفته برای ما شاه بیاورد یا همین فضانورد هفتاد سانتی که میزند توی سر ما خوبمان است !