2009/04/20

#357

در نشست نژادپرستی در ژنو سوئیس در هنگام سخنرانی احمدی نژاد دو نفر که کلاه گیس های رنگي به سر داشتند با پرتاب شی به سمت احمدی نژاد آمده و فریاد زدند: نژادپرست- نژادپرست.هنگامی که وی در سخنان خود به اسرائیل حمله کرد نمایندگان اتحادیه اروپا به نشانه اعتراض سالن را ترک کردند. (خبرها)

دلاور هسته ای ، خالی زیاد بسته ای ، زدن بیرون دسته ای !
.سازمان تولید حماسه ی شکوهمند در جمهوری اسلامی پیروزی بزرگ نشست ژنو را از اثرات پخش پیام احمدی نژاد در فضا خواند . این سازمان افزود در لحظه ای که احمدی نژاد پشت تریبون رفت واحد نورپردازی خداوند به مدت ۸ دقیقه از طریق دیمر با ساطع نمودن یک نور عجیب غریب که فقط بعضی وقتها در سماوات دیده میشود همه جا خصوصاً عقب محمود را نورانی نموده سپس حضار که کف کرده بودند به مدت ۹ دقیقه نه پلک زدند نه هیچ کار دیگری کردند فقط چند نفر یکجای بی ادبی شان را خاراندند که ما رویمان نمیشود بگوئیم کجا . به گفته ی شاهدان عینی در ابتدای سخنرانی مموتی دو تیر بلا نیز با کلاه گیس به سمت وی شلیک شد که توسط گمنامان سرباز امام زمان کمونه کرد !

این درحالیست که تمام خبرگزاری های جهان در حالی که می خندیدند به شکست خود و خانواده شان در تمامی عرصه ها اعتراف کردند . خبرگزاری جاسوس CNN در حالی که داشت به شکست خود و خانواده اش اعتراف میکرد با پخش صحنه هائی از دست زدن حاضرین که قبلاً در یک سیرک فیلمبرداری شده بود سعی در تحریف واقعیت داشت لیکن با شباهت عجیب مموتی به جانور جلوی صحنه ی سیرک این اقدام نیز با گمنامی هوشیار سرباز امام زمان شد . خبرگزاری جهانخوار BBC نیز در حالی که سعی میکرد به این گوساله توهین نکند به شکست خود و خانواده اش اعتراف کرد . این اعترافها در حالی رخ داد که اصولاً کسی در جهان عادت ندارد تا نگیرند نزنندش به چیزی درباره ی جمهوری اسلامی اعتراف کند !

قرار است احمدی نژاد در بازگشت از این سفر تاریخی درباره ی نحوه ی ترور خود با پیف پاف هم دست به افشاگری های گسترده ای بزند . در لحظه ی ورود احمدی نژاد به ژنو استقبال میلیونی بقدری شدید بود که هواپیمای حامل ایشان مجبور شد چند دفعه در هوا توقف کند . وی مسیر بیست و پنج متری فرودگاه تا آن دست خیابان را ۲۸ ساعت در راه بود . ظاهراً چند نفر هم فصد ربودن هواپیمای وی در هوا را داشتند که این اقدام نیز شخصاً توسط نیرو هوائی گمنام امام زمان خنثی شد . برخی بر این باورند که دزدیدن احمدی نژاد البته کاری ندارد مسئله اینست که بعدش هیچ مال خری همچین مالی را نمیخرد . رئیس جمهور سوئیس در اولین اظهار نظر رسمی خود درباره ی دعوت احمدی نژاد به این کنفرانس گفت من البته مثل امیر قطر عرب نیستم ولی التوبه التوبه التوبه . در پایان قرار شد نشستهای مشابه بعدی یه تیکه در مستراح برگزار بشود تا مموتی کارش را راحتتر انجام بدهد !