2008/08/09

#131

حجت‌الاسلام آقاتهراني : همه وزرا و نه تنها سه وزير جديد كابينه بايد طبق عهد و پيمان‌شان عمل كنند (ایسنا)

اگر عمل نکنند آنوقت کی را باید عمل بکنند ؟!

ریخت آقا تهرانی درحالیکه آدم فکر میکند این حرفها اصلاً به ریختش نمی آید !

در اینجا این کلام معصوم را همینطور بیخود و بی جهت به روش بیست سوالی مورد بررسی قرار میدهیم !

اگر وزرا طبق عهد و پیمانشان عمل نکنند آنوقت چه میشود ؟!

 1. آنوقت کردان از آکسفورد دکترا میگیرد ؟!
 2. آنوقت باز قرار میشود امریکا بما حمله کند بعد سه تا وزیر دیگر هم عوض میشوند ؟!
 3. آنوقت بعد از تغییرات وزرا به امریکا یک دیسکوی حافظ منافع هم میدهند ؟!
 4. آنوقت معلوم میشود که پخمه ترین وزیر پیشنهادی قبلاً عالیترین معاون لاریجانی بوده ؟!
 5. آنوقت معلوم میشود که احمدی نژاد قبلاً پخمه ترین دانشجوی پخمه ترین وزیر فعلی اش بوده ؟!
 6. آنوقت شوفر فرهنگستان ادب فارسی میشود وزیر راه ؟!
 7. آنوقت میگویند دیگر نیازی به نیازی نداریم وزیر کشور را میگذارند جاش ؟!
 8. آنوقت وزیر کشور عوض میشود همه میفهمند که انتخابات بعدی ریاست جمهوری کاملاً سالم و رقابتی است ؟!
 9. آنوقت کیهان دوباره وزیر کشور انتخاب میکند بعد که نمیشود فحشش را به خاتمی میدهد ؟!
 10. آنوقت احمدی نژاد باز در مجلس سوتی میدهد همه میفهمند که رهبری اصلاً دخالتی در انتخاب وزرای جدید نداشته ؟!
 11. آنوقت مردم میگویند این تا خودش عوض نشود در این مملکت سنگ رو سنگ بند نمیشود ولی خودش عوش نمیشود ؟!
 12. آنوقت مردم حس میکنند ایران اگر اصلاً وزیر نداشته باشد وضع خیلی بهتر از این میشود ؟!
 13. آنوقت احمدی نژاد بعد از اخبار به همه توضیح میدهد که چرا وضع هیچوقت بهتر از این نمیشود ؟!
 14. آنوقت مردم یکماه دیگر سرگرم میشوند تو این هیری ویری مهرنهاد را اعدام میکنند ؟!
 15. آنوقت مردم یک کمی دلخور میشوند بعد علم الهدی میگوید چرا زنها بجای اینکه شیر بخورند شیر میدهند همه میخندند صلوات میفرستند قضیه تمام میشود میرود ؟!