2008/07/29

#99

سوابق علمي حميد بهبهاني وزير جديد راه : عضو كميته حمل و نقل درون شهري فرهنگستان ادب و زبان فارسي (فارس)

* البته ما تحقیق نمودیم دیدیم ما ایرانیها چون خیلی راه میرویم حتماً به یک وزیر راه درست حسابی احتیاج داشتیم حال آنکه آن قبلیه فقط بلد بود ما را تا میدان فلسطین "راه" ببرد که البته کار ما با این چیزها "راه" نمی افتد بسکه خلافمان سنگین است !

شاه راه یا امام راه ؟! چهار راه کدام است ؟!

بهبهانی در حالیکه اتفاقاً وزیر احمدی نژاد بودن خیلی هم به ریختش می آید !

در اینجا به جهت حمایت هرچه بیشتر از هرگونه راه و آدم راه راه اتفاقات جدیدی که با توجه به سوابق علمی درخشان نامبرده در فرهنگستان ادب و زبان فارسی خواهد افتاد در زیر می آوریم :

(۱) واژه های جدید :

راه ---> وزیردارانه ! جاده ---> پیچ و خمنانه ! ماشین ---> چار چرخانه ! اتوبوس ---> دره بیفتانه !
هواپیما ---> نچرخ بال ! مهماندار هواپیما ---> لقمه کش دار ! هواپیمای سی ۱۳۰ ---> خبرنگارانه !
شرکت هما ---> توپولف دارانه ! قطار ---> پنچر نمیشانه ! جاده خاکی ---> ایران زیاد دارانه !

(۲) مقررات جدید راهداری ها :

از این تاریخ به بعد همگان موظفند تا با نهایت مهر و ادب و دوستی و مودّت در تمام جاده ها در صورت مشاهده اتوبوس دانشجویان آنرا با مهربانی به دره هدایت نموده و در نهایت صمیمیت راه را برای اتوبوس راهیان نور باز بنمایند ضمناً در یوم الله خیلی مهم ۱۴ خرداد که مردم باصفای ایران عموماً به قصد شرکت در عزاداری مایو میپوشند باید هماهنگی های دوست داشتنی جوری باشد که اگر کوپن بنزینشان اجازه داد جاده اجازه ندهد که از رودهن آنورتر بروند در غیر اینصورت با کمال احترام باید آنها را به پارکینگ برد و صادقانه بهشان گفت خیلی ممنونم و در پارکینگ لوازم ماشینشان را غیر از بوق که زیاد داریم دزدید ! جون !

(۳) اعمال سایر وزرا :

چنانچه تا یکماه آینده دولت نهم اصولاً غیر از همین بهبهانی وزیر دیگری هم داشته باشد بدلیل اینکه ایشان دارای سوابق فرهنگی بوده و اتفاقاً عین رئیس جمهور از شدت فرهنگ دارند سِقَط میشوند و با اینکه وزیر راه هستند ولی بر خلاف سایر وزرا بلد نیستند دهن ملت را آسفالت بکنند و علم غیب هم ندارند که عین وزیر نیرو بگویند اگر باران بیاید آب سدها افزایش پیدا میکنند و یا مثل وزیر ۱۴ ساله بهداشت مسواک زدن را عامل سقط جنین نمیدانند یا مانند وزیر کشاورزی کشاورزان را مسافرکش نمیکنند یا عین وزیر دفاع دائماً با همه جا جنگ ندارند یا مثل وزیر ارشاد تحصیلاتشان در علوم نظامی کاملاً مربوط به وزارتخانه شان نمیشود لذا لازم است برای بر نخوردن به تی تیش قبای نامبرده جلسات هیئت دولت با حضور ایشان خصوصی برگزار بشود اینطوری که احمدی نژاد و بهبهانی تنهائی بشینند نیم ساعت حرف بزنند بعد یهو سه جا در عراق منفجر بشود و ما بعد از اخبار بفهمیم که افزایش قیمتها جهانی است و اگر میگوئید نه نیم ساعت دیگر حرف بزنند تا چند نفر ترور هم بشوند و اگر باز هم میگوئید نه پس دیگه ببخشید ما فقط همین دوتا کار را بلدیم !

نتیجه : گل است و بهار ! در ایران سر ما با تغییرات کابینه گرم میشود در بروکسل سر دیگران با نحوه پرچم کردن خشتک ما بقیه جاها هم که امن و امان است فقط در دارفور دارند همدیگر را بدون تف میخورند احمدی نژاد هم که لاکردار دوباره دو روز است عین بلبل دارد حرف میزند بقیه چیزها هم که به روال سابق کاملاً عادی و طبیعی است ! راستی آخرش اون ۳۲۰ هزارتا قبری که برای دشمن کندند چی شد ؟! خیلی بلائید شما که ما هر کاری میکنیم باز هم این چیزها یادتان نمیرود !