2008/07/28

#95

اطلاعیه مهم مرکز ترک اعتیاد هو الشافی :

مـحـمـود هـسـتـم یـک مـسـافـر !

اکنون که به فضل پروردگار مشغول درمان رئیس جمهور محترم میباشیم با نهایت خوشحالی و مسرت اعلام میداریم که نامبرده تا پیش از این بدلیل استفاده از قرصهای روان گردان موسوم به اکس در هنگام روئیت ستوان سولاخی های نیروی انتظامی فکر میکرده که دارد با ژنرالهای امریکائی عکس میگیرد و یا در هنگام قطع برق هرگونه نوری را از طرف دور سر مبارکه و منصوب به ائمه تلقی نموده و نیز در هنگام هو شدن نیز تصور میکرده که دارند برای او دست میزنند که این امر البته از عوارض طبیعی اینگونه قرصهای روان گردان میباشد و تازه ما شانس آوردیم که نامبرده تا حالا به هیتلر نگفته که بیا با من مناظره کن !

لازم به ذکر است که ایشان در هنگام مراجعه اولیه به این مرکز خود را بطور همزمان دکتر ، مهندس ، ژنرال ، عالم ربانی ، ربوده شده ، ترور شده ، وزیر کابینه خودش ، مدیر تمام جهان ، حلال مشکلات اقتصادی امریکا و چیزهای مشابه میدانسته که با زحمت فراوان برادران و خواهران پرسنل این مرکز درمانی ابتدا توسط زنجیر چرخ به تخت بسته شده و سپس با قفل فرمان دو طرف فک ایشان را کمی به همدیگر نزدیک نموده ایم که این خودش از برکات نظام و ابوالفضل و رقیه است است وگرنه ما چیکاره ایم ؟!

ضمناً از تمام مردم جهان تقاضا میگردد بدلیل اینکه مددجوی بازپروری شده باید تا مدتی از هرگونه محیطی که برای او تداعی کننده قضایا میباشد دور بماند از دعوت وی به سازمان ملل ، دانشگاه ، ایتالیا ، عراق ، افریقا ، امارات و جاهای مشابه بشدت خودداری نموده و علی الحساب تا تکمیل دوره درمانی نامبرده در نقشه جغرافیا روی قسمت اسرائیل پونز نصب کرده جوری که قابل روئیت نباشد و نیز بلافاصله بعد از هر حرف ایشان فوراً به او بگویند تو راست میگی تا نامبرده به سر لج نیفتد و دوباره نرود با ژنرالها عکس بگیرد !

توفیق نهادینه شده شما را به جهت تجدید میثاق و آرمان و ساسان با مشت محکم راهپیمائی مینمائیم !

و علیه التکّان تکان !