2011/07/02

#987

میان واحدی تا ارجمندون، تفاوت از زمین تا آسمون است!


مجتبی واحدی ترکوند! او توانست ظرف ۱۵ دقیقه تمام حرف‌هائی که دو سال بیخ حلق همه گیر کرده را زبانم لال چشمم کور گوشم کر دستم چلاغ دور از جون دور از جون یه تف اینور یه تف اونور، مثل بعضی‌ها که اتفاقاً هماهنگ هم می‌کنند و همه‌شان هم توی ایران هستند و به همین خاطر فرانسوی خوب حرف می‌زنند بدون ادا و اصول و قر و قمبیل و لبخند و دلبری و حفظ کردن متنی که برایشان نوشته شده و آویزانی به امام راحل و اتصال به سیم بکسل ولایت فقیه و امثالهم بزند و تهش هم افتخار بکند که اصلاح طلب نیست. واحدی که مثل همان بعضی‌ها بودجه و اسپانسر برای سفرهای استانی به مالزی و اروپا و امریکا ندارد و به دلیل مشابهی ده‌تا سایت و تلویزیون هم ندارد و شورائی هم برای هماهنگ کردن نمی‌دانم چی چی ندارد ظاهراً خبر هم ندارد که خصوصاً در خارج کشور حرف زدن بدون هماهنگی با هماهنگ کنندگان عزیز باعث عاق والدین و عذاب الیم است که لذا از همینجا برای بازماندگانش طلب جزیل و جمیل و اینجور چیزها می‌نمائیم. البته ایشان نیازی به رحمت فرستادن ما ندارد ولی کلاً چندتا از اتفاق‌هائی که طی روزهای آینده حتماً می‌افتد را از وسط اشعار نوستراداموس ترجمه و کشف کردیم که اینجا می‌آید: