2011/03/22

#916

پیام نوروزی ما به اوباما !

حسین آقا سلام . خیلی ممنون که همیشه به فکر مائی و برایمان پیامهای قشنگ قشنگ می‌فرستی . منهم آغاز سال 453548907765 هخامنشی و 544375 آریائی و 7645 شاهنشاهی و ضمناً 1390 خورشیدی را به تو تبریک می‌گویم و امیدوارم که سال آینده همین موقع بتوانی در وطن کنار خانواده‌ات باشی . آخ ببخشید ، اشتباه شد ، اینجا در خارج کشور که آدم هی لنگ می‌کند یا بعضی وقتها خارج کشور لنگش را به آدم می‌کند بسکه آرزوهای اینجوری برای همدیگر کرده‌ایم الآن خیال کردم تو هم چون که خارج نشینی باید همینها را بتو بگویم .

یکسال دیگر هم گذشت و سال 89 هم تو ما را هرگز فراموش نکردی و من خبر دارم که پارسال تو حداقل دویست دفعه بما و ستمی که بما می‌رود فکر کرده‌ای . خدا الهی پدرت را بیامرزد که تو را اینهمه با وجدان کاشت و بار آورد . یادم باشد دفعه‌ی بعدی که مشائی برای دیدار و سازش و قرار مدار با هیچکسی آمد نیویورک بدهم یک دستبند سبز برایت بیاورد که وقتی برای ما پیام می‌فرستی قر و فرت تکمیل باشد . البته اگر مموتی که دارد می‌آید به خودش بگوئی حتی شال سبز هم حاضر است برایت بیاورد حالا هر جور که حال می‌کنی .

خواستم بگویم که بخاطر مسائل ایران شما خودش را زیاد غصه نجو . خبر خاصی نیست ، طبق وعده همه یا دارند فرار می‌کنند یا زندان می‌روند یا اعدام می‌شوند خلاصه هیچ مورد جدیدی نیست ، همانجوری که تمام قرارهایشان را با تو گذاشته‌اند و قبل از تو با بوش گذاشته بودند و قبل از بوش با شوهر ننه‌ی هیلاری گذاشته بودند و همینجور بگیر برو عقب تا قرار مدارهائی که با آبراهام لینکلن گذاشته بودند در ایران دارند تو سر ملت می‌زنند که سر جایشان باقی بمانند چون اگر سر جایشان بمانند آنوقت نفت گران می‌شود ، خاورمیانه ناامن می‌شود ، کلاً کره‌ی زمین عین همین وضعی که الآن دارد خر تو خر می‌شود بعد تو می‌توانی هم تفنگهایت را بفروشی هم به تمام اروپا سپر موشکی بیندازی هم بخاطر مسائلی که ناگهان در منطقه اتفاق می‌افتد شاه و رئیس جمهور و نخست وزیر بنشانی و برداری هم ضمناً سالی یکدفعه هم به شورای امنیت بگوئی که قطعنامه‌دانش را پاره بکند ته سال هم یک پیام تبریک بما فرو بکنی و تا سال بعد همچنان سلطان قلبها باقی بمانی . ببینم غیر از زنت که آندفعه‌ای گفتی زیباترین زن جهان است و ما نگران سلامت روانی تو شدیم احیاناً آخرین نفری که به تو گفته جیگرت را بروم دقیقاً کی بوده ؟

راستی پریروزها که فرانسه به لیبی حمله‌ی هوائی کرد تو هم انگار خوشت آمد همچی لیبی را گذاشتی دم چک که همه کیف کردند . مراحل کار خیلی ساده بود : امروز شورای امنیت قطعنامه صادر کرد همان فردایش همه‌تان لیبی را گرفتید زیر چک . درست عین همان کارهای موثری که تا حالا صد دفعه با جمهوری اسلامی هم کرده‌اید و ما الآن می‌توانیم با حمایتهای تو و الباقی رفقای پفیوزت آزادانه به نظام اعتراض و طبیعتاً بعدش فرار کنیم . والا ؛ اینهمه قطعنامه‌هائی که الآن توی کشوی شورای امنیت است اگر نبود و جمهوری اسلامی احساس خطر نمی‌کرد که ما وضعمان خیلی خراب بود درحالیکه الآن در اروپا و امریکا وضعمان خیلی هم خوب است تازه بعضیهای ما از بعضیهای شما خیلی هم بیشتر پول درمی‌آورند !

مادرت از بچگی می‌گفت حسین اگر یک کاری را بخواهد حتماً انجام می‌دهد مهم اینست که خاک بر سر نمی‌خواهد فقط زرش را می‌زند (مادرت اینجوری می‌گفت ها) . حسین آقا ، باز هم از اینکه هی همش فکر مائی از تو ممنونم و ضمناً از همین الآن هم بخاطر پیامی که عید سال بعد برایمان می‌فرستی تشکر می‌کنم . باقی بقایت ، خر خودتی و هفت جد و آبادت مرتیکه‌ الدنگ دراز کچل خالی بند بی از اونا !