2010/10/10

#828

آقای خامنه‌ای ؛ جهنم به جهنم داخلی حساب میشه ؟!از آنجا که مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتائاتی در مورد پناهندگی به کشورهای خارجی ، طبق روال مطالب کوبنده‌ای عنوان فرمودند و از جمله در پاسخ به اینکه "پناهندگی سیاسی در کشورهای خارجی چه حکمی دارد ؟" با لحن شیوائی که حاضرین را خیلی به گریه انداخت فرمودند "پناهندگی سیاسی به دولت غیر مسلمان تا زمانی که مفسده‌ای بر آن مترتب نشود فی نفسه اشکالی ندارد" و در جای دیگری هم همانجور که حاضرین با شوق و شعف اشک می‌ریختند فرمود "اگر خوف انحراف از دین وجود نداشته باشد این کار اشکالی ندارد" لذا دیدیم حالا که ما وسط این مملکت غریب خیلی خوف انحراف از دین داریم چندتا استفتاء دیگر هم ما از ایشان بنمائیم بلکه کار است دیگر یکدفعه دیدی که خ.ر شد و جواب داد :

سوال : جسارتاً ما در ایران که بودیم اصلاً خوف انحراف از دین نداشتیم ولی خوف اینرا داشتیم که اگر بگیرند دهن‌مان را به انجام برسانند و لذا فرار کردیم آمدیم به دولت غیر مسلمان فرانسه . حالا اینجا اگر یکدفعه زرتی خوف کردیم باید چه خاکی سرمان بریزیم ؟
پاسخ کوبنده : باید ببینی که در آنجا مفسده‌ای بر تو مترتب می‌شود یا نه ؟ اگر نشد که هیچی ، همانجا بمان ، ولی اگر شد باید در راه گسترش اسلام کوشش کنی چه بسا هم اگر کوشش کردی و اسلام گسترده نشد باید تا می‌توانی همه جا از دین دفاع بکنی و در این راه اگر دیدی یارو حالی‌اش نمی‌شود لازم است تا همان پای ایفل برای دفاع از دین بگیری چنان بزنی که به پسرخاله‌اش بگوید شبنم . چنانچه امکانات برای دفاع از اسلام کم داشتی هم سفارت جمهوری اسلامی جنب میدان ینا است ، برو امکانات دفاعی بگیر ، اس.سیصد هم فردا پس فردا می‌رسد .

سوال : حالا که ما فرار کرده‌ایم آمدیم اینجا ، اگر اینجا یکدفعه مفسده‌ای بر ما مترتب بشود بهتر است یا همانجا می‌ماندیم آخر می‌گرفتند دهنمان گاهی دیده میشد و چه بسا می‌بردند کهریزک و ناغافل خودمان باعث می‌شدیم که مفسده‌ای بر سربازان گمنام شما مترتب بشود ؟
پاسخ کوبنده : کلاً درمورد شماها زیاد فرقی نمی‌کند مفسده کجا مترتب بشود بلکه چه بسا اگر همینجا پیش خودمان می‌ماندید در مواردی کاملاً ضروری بود که مفسده بر شما مترتب بشود که چنانچه این کار باعث خوف شما میشد اشکالی نداشت و واجب هم بود . فقط حالا که فرار کرده‌اید رفته‌اید دولت غیر اسلامی فرانسه تلاش کنید که هی از دین مواظبت بنمائید ما هم اینجا داریم تلاش می‌کنیم که بقیه‌ی رفقای شما هم خوف بکنند و زودتر بیایند همانجا پیش شما . در مجموع اینجا و آنجا ندارد ، هرجائی که اسم ما بیاید خوف مترتب می‌شود و در روایت هم آمده که یکروز خداوند در جهنم به یک امریکائی و انگلیسی و ایرانی اجازه داد که به کشورشان تلفن بزنند ، از امریکائیه هزار دلار گرفت ، از انگلیسی هزار پوند ، از ایرانیه هزار تومن ! گفتند چرا ؟ فرمود جهنم به جهنم داخلی حساب می‌شود !