2010/10/12

#829

و آنجا که ستون نویس فارس افشاگری سبز می‌کند و در بالاترین لو می‌رود !

این پائین دو لینک می‌گذارم و همین بالا یک حرف دارم : لطیف جان ! روشنفکری برخاسته از خوزستان ، ای دانشی مرد که افشاگری‌هایت در مورد سیاستمداران و جامعه شناسان و نویسندگان و روزنامه‌نگاران و بقالها و ماست بندها و سر تراش‌ها و نان خشکیها و کلاً همه‌ی سبزها ، جهان را از پهنا تکان می‌دهد و البته ناگهان کیهان و فارس نیوز فرداش همان حرفهائی را می‌زنند که تو دیروزش زده‌ای و کسی هم اصلاً تعجب نمی‌کند . عهد دسته چپق نیست داداش ، تکان بخوری روی همین اینترنت شجره مورچه‌ات می‌ریزد وسط دایره . حالا که ناگهان به گنجینه‌های سرخپوستها علاقمند شدی و دست به افشاگری در مورد روح گوزن و شاخ قرقاول زدی لااقل در بالاترین لینکش را خودت نگذار . بگذار علاقمندان و امت تو که آندفعه گفتی روزانه میلیون میلیون به سایت تو می‌آیند اینکار را بکنند .

همین ... مرخصی برو !