2010/08/21

#806

آقا اگه دوباره بیانیه نمیدی لغو کنی میخوایم برای روز قدس کار کنیم !


بنده‌ی گنهکار تبهکار مزدور وابسته به همه فقط از آنجا که پارسال روز قدس این شانس را داشتم که کنار شما باشم ولی امسال این شانس را روی بقیه شانسهای دیگر ندارم لذا چند مورد را که پارسال از نزدیک با همین چشمهای خودم که قاعدتاً بعد از این مطلب درمی‌آید دیدم خواستم همانها را محض یادآوری به خودم اینجا بنویسم که عین 22 خرداد یکدفعه درست شب قبل از برنامه نگران جان و مال مردم نشوم بردارم بیانیه بدهم راهپیمائی را لغو کنم :

  1. دست پلیس ضد سوزش باتوم می‌دهند . باتوم برای کتک زدن مردم استفاده می‌شود . باتوم درد دارد . اگر برقی باشد شوک هم دارد . راحتترین و همزمان سختترین راه برای اینکه باتوم نخوری اینست که بروی باتوم را از دست ضد سوزش بگیری . باتوم گرفتن از دست ضد سوزش حمله نیست برادر ، دفاع است . اگر بخواهی عین عاشورا یارو را با همان باتوم بگیری همچی بزنی که به آفتابه بگوید خان دائی آنوقت می‌شود حمله . نزن برادر ، نزن ، ولی اگر میزنی آخرین ضربه رو محکمتر بزن !
  2. پارسال ناگهان جنبش تغییر فاز داد قسمت نشد با ماشین آبپاشهای چینی که اینهمه خریده بودند ملت را آبیاری بکنند . امسال که جنبش تغییر نول داده می‌خواهد بعد از اینهمه فرصت سوزی همان کار پارسال را بکند ملت احتمالاً توی خیابان آبیاری هم می‌شوند . آبپاش آدم را با فشار خیس و لاجرم متفرق میکند ولی یک ایراد دارد آنهم اینکه اگر سر راهش چیزی در حال سوختن باشد چرخهایش فوری آتش می‌گیرد . ماشین آبپاش به چرخهای خودش نمی‌تواند آب بپاشد من خودم یکبار جلوی دانشگاه دیده‌ام .
  3. گاز اشک آور بی‌پدر و مادر چشم و چال آدم را درمی‌آورد . باید فوراً یک نخ سیگار روشن کرد دودش را فرستاد توی صورت مریض ! سیگار روزه را باطل میکند . برای اینکه روزه‌ات باطل نشود میتوانی یک نخ سیگار را بگیری با فندک از وسط روشن کنی به اندازه‌ی یک محل اشک آور خورده افاقه می‌کند . اینجوری هیچ هم مجبور نیستی بروی خدای نکرده سطل آشغال آتش بزنی که اساساً به روح جنبش صدمه بخورد . آنشبی که به حسینیه جماران حمله شد برو کل خیابان منتهی به حسینه را ببین لاکردار هیچ سطل آشغالی ندارد . در عوض ما کلی سیگار داشتیم !
  4. بدلیل تقارن دو راهپیمائی در یکروز ، ساندیسی‌ها یک کاری که سیزده آبان کرده بودند این بود که با اتوبوس ابتدا و انتها و تمام دور تا دور خیابان تخت جمشید را بسته بودند خودی‌ها را فرستاده بودند تو بقیه را بیرون می‌زدند . از آنجا که در روز قدس هم خیل عاشقان عصمت و ساندیس و طهارت را لاجرم باید با اتوبوس از آرادان بیاورند تهران و لذا اتوبوس برای بستن خیابانها زیاد است بهترین کار رفتن به محوطه وسط اتوبوسهاست . هنگ موتور سواران هم نمی‌تواند به داخل محوطه اتوبوسی حمله بکند ، وانت و نفربر و ماشین آبپاش که زکی ! برای ورود به محوطه داخل اتوبوسها اتفاقاً همین جریان اسب تروا قطعاً جواب می‌دهد . پارسالش که اسب تروا هنوز کره بود ما همینجوری رفتیم تا جلوی دانشگاه امسال که هزار ماشالله برای خودش دم و سُمی بهم زده !
ادامه دارد ...